Aktualności
Szkoły wyższe
12 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-12

Uchwała Senatu RP w 100. rocznicę powstania UAM

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uczcił w piątek, 12 kwietnia, rocznicę powstania Uniwersytetu Poznańskiego. Inicjatywę podjęła grupa senatorów, w tym reprezentujący Wielkopolskę: Mieczysław Augustyn, Piotr Florek, Robert Gaweł, Jadwiga Rotnicka  i Andrzej Wojtyła.

Uchwałę otwiera wypowiedź Heliodora Święcickiego, pierwszego rektora Wszechnicy Piastowskiej (tak początkowo nazywano Uniwersytet Poznański): „Macie nadto Wy, młodzi przyjaciele, nadzieje Ojczyzny naszej, wykształcić się w Uniwersytecie, nie tylko naukowo, lecz nie mniej macie wydoskonalić na dobrych obywateli kraju. Przecież macie być później apostołami świętej naszej sprawy. […] Król Władysław, praszczur Jagiellonów, nazwał Akademię Krakowską najdroższą córą swoją. Niechaj dla Uniwersytetu Poznańskiego całe społeczeństwo podobne żywi uczucie”.

Dokument przypomina, że Uniwersytet Poznański wznowił swoją działalność po ustaniu działań wojennych w Poznaniu, przyjmując 4 tysiące studentów. Po kilku latach wydzielono z Uniwersytetu kilka fakultetów, z których utworzono odrębne szkoły wyższe: Akademię Medyczną (dziś Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Wyższą Szkołę Rolniczą (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) i Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego (dziś Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu).  Zdaniem wnioskodawców, mimo osłabienia jego struktury, Uniwersytet Poznański, od roku 1955 już jako Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, pozostał główną uczelnią Poznania i stopniowo zyskiwał na znaczeniu w systemie polskiego szkolnictwa wyższego. Zasługi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza są wielkie i niepodważalne. Wszechnica poznańska pokazała, że mimo niesprzyjających warunków można osiągać wyniki na najwyższym poziomie. Dziś poznański uniwersytet pozostaje jedną z czołowych uczelni w Polsce, jest rozpoznawalny w Europie i na świecie – napisali wnioskodawcy.

Podejmując uchwałę Senat RP „wyraża szacunek dla pokoleń pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych oraz absolwentów tej uczelni, mających niebagatelny wkład w rozwój naszej Ojczyzny. Podjęcie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej niniejszej uchwały w istotny sposób przybliży dorobek poznańskiego uniwersytetu oraz zainspiruje wiele osób i całe środowiska do żmudnej, ale owocnej pracy naukowej oraz będzie okazją do namysłu nad rolą i znaczeniem nauki we współczesnym świecie” – czytamy w uchwale.

Goszczący w Senacie podczas debaty nad uchwałą rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki, skomentował, że uchwała jest wyrazem uznania dla osiągnięć kierowanej przez niego uczelni, która jako Wszechnica Piastowska rozpoczęła działalność sto lat temu w Poznaniu.

– To dla Uniwersytetu wyróżnienie i zaszczyt, za który Senatowi RP wyraziłem serdeczne podziękowania. Zapewniłem, że nadal wiernie realizujemy idee, zawarte w przemówieniu inauguracyjnym pierwszego rektora Heliodora Święcickiego, dbając o wysoki poziom badań naukowych i najwyższą jakość kształcenia i wychowania młodzieży studiującej – dodał  rektor UAM.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 66 senatorów, 65 było za, jedna osoba się wstrzymała.

Przemysław Stanula

Treść uchwały Senatu RP

 

Dyskusja (0 komentarzy)