Aktualności
Szkoły wyższe
25 Marca
Fot. Jakub Głogowski WSIiZ
Opublikowano: 2020-03-25

Uczelnia, która działa ONLINE

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, stosunkowo niewielkiej niepublicznej uczelni na Podkarpaciu, już od 14 marca większość zajęć – ok 80% – odbywa się online.

Do zajęć online wykorzystywane jest narzędzie Blackboard Collaborate Ultra na platformie Blackboard. Jest to nowoczesny system do przeprowadzania wideokonferencji, pozwala na pracę w trybie głosowym oraz wideo oraz na pokazywanie prezentacji i plików. Dodatkowym atutem jest możliwość udostępniania obrazu pulpitu (co pomaga w konsultacjach z zakresu obsługi aplikacji) oraz pisania ręcznego (co jest przydatne w nauczaniu matematyki i przedmiotów pokrewnych). Korzystanie z nowego narzędzia (mimo mnogości funkcji) jest intuicyjne.

Duża część zajęć odbywa się zgodnie z dotychczasowym grafikiem, tyle tylko, że studenci nie są obecni w salach wykładowych i laboratoryjnych, ale w swoich domach, korzystając z tabletów lub smartfonów. Wykładowcy przeprowadzają zajęcia bądź z sal uczelni, bądź z własnych domów.

Grażyna Bochenek

Dyskusja (0 komentarzy)