Aktualności
Szkoły wyższe
02 Lipca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2024-07-02

Uczelnia Łazarskiego rozwija kierunki lotnicze

Studenci Uczelni Łazarskiego będą już niebawem mogli korzystać z symulatora kontroli ruchu lotniczego, symulatora obsługi naziemnej lotniska czy oprogramowania do administrowania ruchem bezzałogowych statków powietrznych. To efekt programu „Kształcenie na potrzeby gospodarki”, w ramach którego uczelnia otrzyma ponad 8 mln złotych.

O przyznanie dofinansowania ubiegali się autorzy aż 211 wniosków, co jest rekordem w obszarze szkolnictwa wyższego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Ostatecznie wyłoniono 47 projektów, na realizację których Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekaże ponad 462 mln zł.

Wśród beneficjentów znalazła się Uczelnia Łazarskiego, która zamierza dostosować program specjalności administrowanie ruchem lotniczym do potrzeb dynamicznie rozwijającej się branży. Program ma uwzględnić wyzwania, takie jak „zielona” czy „cyfrowa” transformacja w lotnictwie, a także rozwój lotnictwa bezzałogowego, w
szczególności tzw. miejskiej mobilności powietrznej.

Studenci będą mieli możliwość podnoszenia kompetencji cyfrowych poprzez praktyczne zajęcia posługiwania się najnowocześniejszymi narzędziami używanymi w zarządzaniu ruchem lotniczym, m.in. symulatora kontroli ruchu
lotniczego, symulatora obsługi naziemnej lotniska czy zintegrowanego modułu symulacji. Symulatory te są wykorzystywane na etapie szkoleń praktycznych w ośrodkach szkolenia kontrolerów lub pracowników operacyjnych lotnisk.

Projekt umożliwi także udział w dodatkowych bezpłatnych szkoleniach z wykorzystaniem innowacyjnych cyfrowych narzędzi edukacyjnych dedykowanych ruchowi dronów. Przewidziany jest m.in. zakup wirtualnego symulatora lotów dronów (z wykorzystaniem technologii VR), jak również oprogramowania ułatwiającego zrozumienie administrowania ruchem bezzałogowych statków powietrznych.

Program specjalności administrowanie ruchem lotniczym został ułożony tak, aby zapewnić studentom całościowe spojrzenie na system transportu lotniczego. Wzajemne relacje pomiędzy różnymi rodzajami i aspektami działalności lotniczej, uwarunkowania regulacyjne, instytucjonalne czy technologiczne, a także praktyczne aspekty funkcjonowania branży lotniczej – to jedne z filarów programu nauczania na specjalności.

Ponadto od kolejnego roku akademickiego zostanie utworzona nowa specjalność, dedykowana zagadnieniom administrowania ruchem bezzałogowych statków powietrznych oraz koncepcjom tzw. miejskiej mobilności powietrznej. Wynikiem działań będzie rozwój studiów dedykowanych branży lotniczej, w ramach których nacisk kładzie się zarówno na praktykę na poziomie programowym i realizacji przedmiotów, jak i wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi cyfrowych.

Uczelnia Łazarskiego od lat rozwija kierunki lotnicze. Nowy projekt pozwoli nam jednak „wznieść” się na jeszcze wyższy poziom w kształceniu studentów, przyszłych pracowników sektora lotniczego. Nacisk na praktyczne kształcenie nawet na studiach licencjackich, najnowocześniejsze narzędzia cyfrowe, a także współpraca z praktykami sektora pozwala nam zaoferować unikalną ofertę edukacyjną. Co najważniejsze, skrojoną pod potrzeby dynamicznie rozwijającej się branży lotniczej – podkreśla dr hab. Piotr Kasprzyk, pełnomocnik rektora ds. rozwoju kierunków lotniczych na Uczelni Łazarskiego, w latach 2020–2023 dyrektor Pionu Lotniskowego CPK oraz były wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Na realizację projektu uczelnia otrzymała ponad 8 mln zł.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)