Aktualności
Szkoły wyższe
26 Lutego
Opublikowano: 2018-02-26

Uczelnia partnerem Klastra Pomorza Zachodniego

9 lutego w rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się podpisanie aktu przystąpienia do konsorcjum „Klaster Morski Pomorza Zachodniego”.

Wstępując do konsorcjum Uniwersytet Szczeciński zaoferował m.in. usługi dla instytucji i przedsiębiorstw z zakresu badań naukowych, usług laboratoryjnych, analiz, diagnostyk, pomiarów, szkoleń i consultingu.

Dzięki rozwiniętej infrastrukturze i nowoczesnej aparaturze, w ramach współpracy między instytucjami możliwe będą badania dotyczące: rozpoznania morfologii dna akwenów śródlądowych (jezior, rzek) oraz rodzaju osadów i ich wewnętrznej struktury; opracowania map osadów dennych akwenów śródlądowych; rozpoznania bentonicznych habitatów roślinnych i zwierzęcych; rozpoznania stref emisji gazów oraz wysięków wód podziemnych w jeziorach; wsparcia podwodnych prac archeologicznych; oznaczanie granic konsystencji gruntu (Atterberga); oznaczanie gęstości objętościowej metodą pierścienia tnącego i metodą cylindra miarowego; oznaczanie gęstości właściwej szkieletu gruntowego metodą piknometru; oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntu niespoistych (GOG – gęstość objętościowa gruntu); oznaczanie modułów ściśliwości gruntu metodą edometryczną.

Uczelnia spodziewa się, że dzięki wstąpieniu do konsorcjum studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi i administracyjni będą mogli odbywać staże i praktyki zarówno w Zarządzie Portów Szczecin i Świnoujście SA, jak i instytucjach oraz przedsiębiorstwach stowarzyszonych w konsorcjum.

Biuro Promocji i Informacji US

Dyskusja (0 komentarzy)