Aktualności
Szkoły wyższe
30 Listopada
Źródło: www.krue.pl
Opublikowano: 2021-11-30

Uczelnie ekonomiczne zacieśniają współpracę naukową

Podczas ostatniego posiedzenia Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych podpisano umowę dotyczącą współpracy partnerskiej w prowadzeniu wspólnych badań naukowych.

W imieniu uczelni zrzeszonych w KRUE umowę podpisali: prof. dr hab. inż. Celina Olszak – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. Andrzej Kaleta – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Paweł Lula – prorektor ds. nauki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. Piotr Wachowiak – rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz prof. dr hab. Maciej Żukowski – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Umowa ramowa to okazja do nawiązania długotrwałej współpracy między przedstawicielami akademickimi pięciu uczelni ekonomicznych oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.

Współpraca pomiędzy naszymi uczelniami, zrzeszonymi w ramach KRUE, trwa już od wielu lat. Ta umowa umożliwia jednak jej zacieśnienie i zintensyfikowanie, a uzyskany efekt synergii pozwoli na prowadzenie badań naukowych w interdyscyplinarnych zespołach w jeszcze szerszym zakresie. Jestem przekonana, że zyskają na tym nie tylko nasze uczelnie, ale i społeczeństwo oraz szeroko pojęta gospodarka – przekonuje prof. Celina M. Olszak.

W projekcie Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH, UEW, UEK, UEP i UEKat w drodze konkursu zostaną wyłonione badania naukowe, które realizowane będą przez międzyuczelniane zespoły badawcze.

Podpisanie umowy otwiera nowe możliwości współpracy pomiędzy badaczami pracującymi w naszych uczelniach. Jest to bardzo ważne, gdyż wszystkie analizy wskazują, że współpraca międzyuczelniana jest istotnym czynnikiem podnoszącym jakość badań i przyczynia się do istotnego zwiększenia widoczności publikacji przygotowywanych przez naszych pracowników. Mam nadzieję, że umowa zapewni efekt synergii i pozwoli na istotne zwiększenie rezultatów naukowych przy istniejących obiektywnych ograniczeniach. Warto podkreślić, że podpisana umowa jest formalnym potwierdzeniem wieloletniej współpracy pomiędzy przedstawicielami naszych uczelni i przyczyni się do jej dalszego rozwoju – dodaje prof. Paweł Lula.

Konkurs skierowany jest do pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych oraz uczestników Szkół Doktorskich. Wybór partnerów do współpracy nad badaniem naukowym odbędzie się na podstawie biogramów, które zostaną opublikowane na stronach internetowych uczelni partnerskich.

Niesłychanie bliska jest nam idea wzajemnego wsparcia w dążeniu do naukowej doskonałości. Tym bardziej cieszę się, że dziś oficjalnie podpisaliśmy umowę ramową jeszcze ściślej łączącą naukowców polskich uczelni ekonomicznych. Wierzę, że dzięki Międzyuczelnianym Grantom Badawczym zespoły badawcze zyskają unikalną okazję do współpracy i wymiany doświadczeń – mówi prof. Piotr Wachowiak.

Międzyuczelniane zespoły badawcze będą składały się z co najmniej pięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach partnerskich. W skład jednego zespołu muszą wchodzić nauczyciele akademiccy z co najmniej trzech uczelni zrzeszonych w KRUE. Członkami zespołu mogą zostać również uczestnicy Szkół Doktorskich uczelni (do dwóch osób). Łączna liczba członków zespołu, wraz ze uczestnikami Szkół Doktorskich, może wynosić do dwunastu osób.

Prof. Andrzej Kaleta zwraca uwagę, że wspólne projekty badawcze i związana z nimi wymiana doświadczeń są jednym z najistotniejszych czynników rozwoju naukowego kadry akademickiej.

Szczególnie w dzisiejszych czasach istotne są badania zespołowe, łączące badaczy z różnych uczelni. Łączenie potencjału badawczego naukowców z uczelni ekonomicznych daje szanse na realizację znaczących przedsięwzięć badawczych o randze międzynarodowej. Szczególnie cieszę się, że projekt zapoczątkowany przez dwie uczelnie, został poszerzony o pozostałe.

Na każdy z projektów przewidziany jest grant w wysokości do 30 tys. złotych brutto. Czas realizacji każdego badania został określony na 24 miesiące.

Magdalena Święcicka, źródło: SGH

 

Dyskusja (0 komentarzy)