Aktualności
Szkoły wyższe
03 Lutego
Fot. Alan Stocki
Opublikowano: 2023-02-03

Uczelnie Fahrenheita w kierunku energetyki jądrowej

Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański podpisały umowę o współpracy z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi. Głównym celem porozumienia jest rozwój potencjału kadrowego dla przemysłu jądrowego.

Podpisane porozumienie obejmuje m.in. rozwój kierunków związanych z energetyką jądrową, przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy w sektorze energetycznym, przeprowadzanie przez pracowników PEJ wybranych zajęć edukacyjnych dla studentów oraz współorganizowanie wydarzeń i spotkań komunikacyjno-informacyjnych na rzecz rozwoju platformy dialogu społecznego.

Jesteśmy świadomi wielkości pracy, jakiej wymaga stworzenie i wykorzystywanie elektrowni jądrowej. Energetyka jądrowa niesie ze sobą liczne korzyści, które należy odpowiedzialnie tworzyć i użytkować dla wspólnego pożytku i szeroko pojętego bezpieczeństwa – mówi prof. dr hab. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – Wiedza i kompetencje specjalistów reprezentujących uczelnie członkowskie FarU zapewnią konieczne wsparcie na każdym etapie tego ważnego dla naszego regionu przedsięwzięcia.

Projekt budowy elektrowni jądrowej to długoletni proces angażujący wielu specjalistów i ekspertów wywodzących się z różnych dyscyplin. Uczelnie Fahrenheita to blisko 42 tys. studentów i 3800 pracowników naukowych. A zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów w tym sektorze będzie rosnąć – zwłaszcza w regionie pomorskim z racji planowanej tu pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Politechnika Gdańska ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu kadr dla branży jądrowej, stąd wracamy teraz do realizacji specjalności „energetyka jądrowa” – mówi prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Cyklicznie otwieramy też centra badawcze, w których nasi naukowcy wykonują projekty i ekspertyzy na potrzeby firm z różnych branż, np. morskiej energetyki wiatrowej czy technologii wodorowych. Obecnie przymierzamy się do otwarcia Centrum Energetyki Jądrowej PG, dzięki czemu będziemy mieć jeszcze większy wpływ na rozwój gospodarczy naszego regionu.

Jak zauważa prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, nowoczesna energetyka jądrowa to niskoemisyjne, stabilne i bezpieczne źródło energii.

Wobec światowego kryzysu energetycznego, jej obecność wraz z odnawialnymi źródłami energii w tzw. miksie energetycznym staje się niezbędna. Wprowadzanie na nasz rynek energetyczny tego typu elektrowni wymaga jednak dobrego i odpowiedzialnego przygotowania. Fakt zaangażowania naukowców i studentów trzech uczelni FarU w ten projekt wskazuje także na rosnące znaczenie naszej współpracy w ramach Związku Uczelni Fahrenheita – dodaje.

Uczelnie Fahrenheita powstały, by jak najlepiej wykorzystywać zasoby i potencjał trzech uczelni, które go tworzą. Główne działania Związku koncentrują się na opracowaniu rozwiązań wspierających wspólne badania naukowe i prace rozwojowe, a także rekomendacji dotyczących konsolidacji w celu utworzenia na Pomorzu jednego z najsilniejszych ośrodków akademickich w skali kraju.

Jako Uczelnie Fahrenheita udowodniliśmy, że integracja na wielu poziomach jest możliwa i przynosi wiele korzyści. Chcemy tego dokonać także w tym przypadku – podkreśla dr inż. Marcin Jaskólski, zastępca dyrektora Centrum Energetyki Jądrowej Politechniki Gdańskiej.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację. Spółka wspiera też administrację rządową w działaniach na rzecz realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej oraz wykonaniu umowy między rządem RP a rządem USA ws. współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w RP.

źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)