Aktualności
Szkoły wyższe
09 Lutego
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-02-09

Uczelnie i instytuty ze Śląska i Małopolski utworzyły Dolinę Wodorową

Cztery uczelnie i trzy instytuty znalazły się w gronie założycieli Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej. Powołane w Katowicach stowarzyszenie ma na celu wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej. 

Z badań prowadzonych na świecie wynika, że wodór może być wykorzystywany jako magazyn dla energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł. Jest to szczególnie istotne w kontekście konieczności transformacji energetycznej i systematycznego ograniczania produkcji prądu i ciepła z węgla. To również podstawowy aspekt działalności powstającej Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej.

Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi śląsko-małopolskiego przemysłu wodorowego, w tym opartego o produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji OZE oraz jego wykorzystanie w energetyce, transporcie i infrastrukturze oraz przemyśle – podkreśla Mirosław Skibski, dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, która będzie koordynować prace tej Doliny Wodorowej.

Jej członkami zostały m.in. spółki energetyczne i paliwowe, samorządy, organizacje biznesowe, a także uczelnie i instytuty badawcze: Politechnika Śląska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Śląski, Instytut Techniki Górniczej Komag, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Główny Instytut Górnictwa.

Rola wodoru w dekarbonizacji gospodarki jest ogromna. Uwzględnienie technologii wodorowych w polityce państwa i regionów, takich jak chociażby Górny Śląsk i Małopolska oraz ich doskonalenie, to poważne wyzwanie. Konieczna jest integracja środowisk i budowanie kompetencji. Politechnika Śląska od lat prowadzi działalność badawczo-rozwojową w tym aspekcie. Uważam, że nasz potencjał bardzo dużo wniesie do działalności Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej – przekonuje dr hab. inż. Sebastian Werle, prof. PŚ, prodziekan ds. współpracy i rozwoju na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Uczelnie i instytuty wniosą do powołanego stowarzyszenia nie tylko potencjał naukowy, ale także gotowe do wdrożenia pomysły. Takie jak choćby wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych.

Dzięki badaniom prowadzonym w Katedrze Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej dysponujemy obecnie samodzielnie opracowanym, nowoczesnym systemem wtryskowego zasilania wodorem tłokowych silników spalinowych. Nadaje się do szybkiego wdrożenia np. w silnikach lokomotyw spalinowych, agregatów prądotwórczych, a także – po wykonaniu niezbędnych modyfikacji – do zasilania wodorem tłokowych silników autobusowych. Parametry ekologiczne tłokowych silników zasilanych wodorem są znacząco korzystniejsze w stosunku do zasilania innymi paliwami – wyjaśnia prof. Marek Brzeżański, kierownik katedry i jeden z prekursorów tematyki wodorowej w Polsce.

Dodaje, że instalacje tego typu będą szczególnie cenne w etapie przejściowym energetycznej transformacji.

Zasilanie silników tłokowych wodorem pochodzącym z różnych źródeł, w tym także na obecnym etapie zanieczyszczonym wodorem przemysłowym, może przynieść w etapie przejściowym wymierne korzyści społeczne i środowiskowe, wynikające z wprowadzenia nowego nośnika energii do gospodarki. Przewiduje się także, że w początkowym etapie rozwoju krajowej strategii wodorowej tego typu układy napędowe będą głównym odbiorcą istniejących zasobów wodoru, co będzie generować popyt na ten rodzaj paliwa i stymulować rozwój sieci stacji dystrybucji wodoru. Docelowo natomiast przewiduje się korzystanie wyłącznie z „wodoru zielonego”, który nie pozostawia tzw. śladu węglowego – podkreśla ekspert PK.

Powstanie Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej jest nie tylko realizacją Polskiej Strategii Wodorowej, opublikowanej w grudniu ubiegłego roku, ale także istotnym krokiem w stronę innowacyjności i dekarbonizacji polskiej gospodarki. Warto dodać, że Polska jest jednym z czołowych producentów wodoru na świecie. Do tej pory Doliny Wodorowe powstały m.in. na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)