Aktualności
Szkoły wyższe
23 Lutego
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-02-23

Uczelnie solidarne z Ukrainą

W obliczu rosyjskiej inwazji na terytorium Ukrainy, uczelnie solidaryzują się z ukraińskim społeczeństwem i deklarują wsparcie dla studentów ze Wschodu.

Kolegium Rektorskie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II poinformowało w wydanym w poniedziałek oświadczeniu, że uczelnia jest gotowa udzielić wszelkiej pomocy swoim kilkuset studentom z Ukrainy. Jednocześnie w komunikacie wyrażono stanowczy sprzeciw wobec jakichkolwiek działań wojennych, które „w żadnym przypadku, jak uczy nas historia, nie rozwiązywały problemów geopolitycznych, ale prowadziły do ich pogłębienia i milionów ludzkich dramatów”.

Sąsiednie narody, nawet pomimo rozmaitych różnic, mogą żyć w pokoju i prowadzić dialog, choć może być on trudny. Szczególnie przejawia się to w świecie nauki i kultury. Naukowcy, doktoranci i studenci KUL od lat budują pozytywne relacje ze swoimi koleżankami i kolegami z Ukrainy i Rosji. Przykładem może być Kongres Kultury Chrześcijańskiej, organizowany na naszym uniwersytecie – czytamy w stanowisku władz KUL.

Solidarność z Ukraińcami wyraziła też inna lubelska uczelnia – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Zapewniamy, że w tym trudnym czasie możecie liczyć na wsparcie ze strony swojej Alma Mater w zakresie m.in.: zapomóg, ustalenia puli bezpłatnych miejsc w domach studenckich dla osób pochodzących z Ukrainy, wprowadzenia obniżki opłat za studia, a także uruchomienia dodatkowej liczby bezpłatnych miejsc w ramach programu „Talenty na UMCS” – inicjatywy, która umożliwia podjęcie bezpłatnego kształcenia na naszej uczelni – czytamy w liście władz rektorskich skierowanym do studentów i doktorantów.

Wyrazy wsparcia skierowała także prof. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

W tych trudnych chwilach pamiętajcie proszę, że Uniwersytet Łódzki to nie tylko miejsce, gdzie studiujecie i uczycie się, to również Wasz dom, w którym możecie czuć się bezpiecznie. W przypadku wszelkich kryzysów pozostaniemy uczelnią, na którą będziecie mogli liczyć. Uczelnią, która zapewni Wam wszelkie możliwe wsparcie – napisała w liście do studentów z Ukrainy.

Podobny gest uczyniły władze Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Deklarujemy pełną solidarność z naszymi ukraińskimi studentami i pracownikami. Podzielamy Państwa obawy dotyczące utrzymania niezależności i wolności państwa ukraińskiego, rozumiemy też strach o pozostawioną w domach rodzinę – podkreślono w oświadczeniu.

Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie wyraził pełne poparcie dla narodu ukraińskiego w jego walce o utrzymanie suwerenności.

Społeczność uniwersytetu zdecydowanie potępia wszelkie formy agresywnej polityki władz Federacji Rosyjskiej skierowane przeciwko prawu do życia w wolności i pokoju (…) Deklarujemy – zarówno jako sąsiedzi, obywatele Polski i Europy oraz jako przedstawiciele świata nauki – nasze zaangażowanie i wsparcie dla krajowych oraz międzynarodowych inicjatyw na rzecz pomocy Ukrainie – czytamy w krótkim komunikacie.

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola wyraziło „zdecydowane potępienie haniebnego aktu agresji przeciwko niepodległej Ukrainie” i zadeklarowało „pełną solidarność z narodem ukraińskim, którego prawa do życia w pokoju zostały brutalnie pogwałcone”. Rektorzy zapewnili o wsparciu licznej społeczności ukraińskiej studiującej, pracującej i zamieszkującej w regionie.

Z kolei na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie studiuje 170 Ukraińców, gościł niedawno Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowśkyj.

W tej trudnej sytuacji musimy być silni i zjednoczeni, dlatego proszę was o to, abyśmy byli razem. Bronić ojczyzny można na różne sposoby, nie tylko fizycznie, ale choćby w mediach społecznościowych, dbając o jej dobre imię i walcząc z dezinformacją – mówił na spotkaniu z grupą studentów ze Wschodu.

Prof. Dorota Kozieł, prorektor do spraw medycznych, zapewniła ich o pomocy, na jaką mogą liczyć ze strony uczelni.

Jesteście z dala od domu i rodzin, które stają w obliczu zagrożenia. Oferujemy wam nasze wsparcie, w tym także pomoc psychologa z Centrum Wsparcia Psychologicznego i Psychoedukacji.

Ukraińcy stanowią najliczniejszą grupę zagranicznych studentów kształcących się w polskich uczelniach. Według ostatniego raportu Głównego Urzędu Statystycznego jest ich blisko 40 tys., co stanowi ponad 45% ogółu cudzoziemców.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)