Aktualności
Szkoły wyższe
22 Marca
PSW w Gnieźnie, źródło: www.pwsz-gniezno.edu.pl
Opublikowano: 2022-03-22

Uczelnie w Jeleniej Górze, Gnieźnie, Wałczu, Chełmie i Nysie też zmienią nazwę

Kolejne publiczne uczelnie zawodowe zmieniają swoje nazwy. Staną się akademiami nauk stosowanych. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Zmiana szyldów w uczelniach zawodowych to efekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku. Umożliwia ona uczelniom wprowadzenie do nazwy zastrzeżone dotąd ustawowo słowa „akademia nauk stosowanych”. Od marca taki status mają już wyższe szkoły zawodowe w Białej Podlaskiej, Pile, Łomży, Elblągu, Koninie i Tarnowie.

Minister edukacji i nauki podpisał właśnie rozporządzenie, w wyniku którego wymiana szyldów czeka 1 maja:

  • Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze (nowa nazwa: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze),
  • Państwową Szkołę Wyższą im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie (nowa nazwa: Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa),
  • Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu (nowa nazwa: Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu)

Ponadto dwa tygodnie później to samo czeka Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, która stanie się Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Chełmie. Z kolei od października Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie będzie funkcjonować jako Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie.

Wcześniejsze rozporządzenie, ze stycznia, wskazało, że po wakacjach zmienią się także nazwy: Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku), Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa) i Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach (Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego). To oznacza, że na mocy wydanych już przez ministra decyzji status akademii zyskało w sumie 14 z 32 publicznych uczelni zawodowych.

Wśród kryteriów, które należy wypełnić, by stać się akademią są: funkcjonowanie co najmniej 10 lat; liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych; co najmniej 50% nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy; prowadzenie studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na co najmniej 5 kierunkach;  kształcenie na co najmniej jednym kierunku studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1, lub kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; brak negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla jakiegokolwiek kierunku studiów.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)