Aktualności
Szkoły wyższe
11 Października
Fot. Paweł Piotrowski
Opublikowano: 2023-10-11

Uczelnie w trosce o przyszłość planety

Jedenaście uczelni z Dolnego Śląska i Opolszczyzny zadeklarowało wypracowanie pilotażowego w skali kraju modelu transformacji energetycznej funkcjonowania szkół wyższych. Podpisały w tym celu porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajową Agencją Poszanowania Energii oraz Bankiem Ochrony Środowiska.

Umowę podpisali 10 października rektorzy: Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu, Akademii Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki, Politechniki Opolskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tym samym środowiska akademickie uczelni Dolnego Śląska i Opolszczyzny oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Bank Ochrony Środowiska rozpoczęły współpracę, która polegać będzie na podjęciu konkretnych działań w zakresie tzw. zeroemisyjności, a co za tym idzie redukcji śladu węglowego.

Podpisane porozumienie, to efekt wielu spotkań roboczych i ustaleń trwających od listopada 2022 roku, kiedy to z inicjatywy Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniki Wrocławskiej podpisano list intencyjny o współpracy między uczelniami z Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

Uczelnie będą pracować nad realizacją modelu transformacji energetycznej, przeanalizują możliwe usprawnienia w budynkach, wybiorą optymalne energooszczędne rozwiązania, oszacują koszty, by móc efektywnie aplikować o dofinansowanie, np. na termomodernizację, czy odnawialne źródła energii – zapowiada Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

Uczelnie publiczne chcą przyczynić się nie tylko do poprawy jakości powietrza dzięki redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale też zapewnić lepsze warunki pracy i edukacji, wspierać wzrost udziału energii odnawialnej oraz efektywniej wykorzystywać energię m.in. dzięki energooszczędnym i inteligentnym budynkom.

Chcemy wspólnie wypracować jednolity dla uczelni model transformacji energetycznej – podkreśla prof. Robert Olkiewicz, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego – To pozwoli nam w przyszłości zmniejszyć koszty energii.

Taki model ma pomóc uczelniom w pozyskiwaniu środków, m.in. na restrukturyzację instalacji grzewczej czy wymianę źródeł światła. Wypracowany model, który ma powstać do lipca 2024 r., umożliwi aplikowanie o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w procesie zmniejszania zużycia energii.

źródło: UWr

Dyskusja (0 komentarzy)