Aktualności
Szkoły wyższe
11 Maja
Opublikowano: 2020-05-11

Uczelnie w trybie online

Epidemia na nowo zdefiniowała zasady zarządzania i sposoby pracy szkół wyższych. Sprawiła też, że w zdecydowanej większości uczelni online przeprowadza się też wybory rektorów na kadencję 2020–2024. 

Składanie wniosków drogą elektroniczną, praca w chmurze, za pomocą komunikatorów czy głosowania zdalne – to tylko niektóre z elementów nowej rzeczywistości. Dostawcy oprogramowania dla uczelni stanęli przed wyzwaniem zachowania ciągłości funkcjonowania administracji. Wiele rozwiązań, takich jak Wirtualny Dziekanat, funkcjonuje już od dawna i z powodzeniem wykorzystywanych jest zarówno przez administrację, dydaktyków, jak i studentów. Pozostają jednak elementy zarządzania, które do tej pory odbywały się w sposób tradycyjny, wymagający osobistej obecności na uczelni.

– Pandemia wymusiła zupełnie inne podejście do sposobu funkcjonowania. Przyspieszyliśmy działania zmierzające do zwiększenia informatyzacji SGGW. Widoczne to jest zarówno w pracy administracji, jak również w procesie edukacyjnym. Powszechnie stosujemy tryb pracy zdalnej, nawet w sytuacji, gdy fizycznie jesteśmy w swoim miejscu pracy w biurze. Uruchomiliśmy także portal internetowy umożliwiający prowadzenie zdalnego nauczania studentów. W ten sposób zapewne będą prowadzone także egzaminy z wielu przedmiotów czy obrony prac dyplomowych – mówi dr inż. Krzysztof Szwejk, rzecznik prasowy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Nad pracą zdalną uczelni czuwa sztab osób odpowiedzialnych za obsługę systemu informatycznego.

– Z dnia na dzień zostaliśmy postawieni przed wyzwaniem wdrożenia elementów, których uruchomienie planowaliśmy w przyszłości. Ze zdwojonym wysiłkiem pracujemy nad umożliwieniem naszym klientom pracy zdalnej w jak najmniej obciążający dla nich sposób. Do tej pory uruchomiliśmy m.in. możliwość wprowadzenia ocen cząstkowych, ich importu z platformy Moodle czy zaznaczenia obecności. Palącą kwestią pozostawały głosowania tajne, np. senatu. W ten sposób możliwy jest np. wybór rektora. Pierwsze próby w SGGW zakończyły się sukcesem – przyznaje Grzegorz Kaliński, prezes Kalasoft sp. z o.o.

Wiele decyzji, niezbędnych do funkcjonowania uczelni, podejmowanych jest na drodze głosowania.

Centrum Informatyczne uruchomiło w systemie Wirtualny Dziekanat (eHMS) nową funkcjonalność umożliwiającą prowadzenie głosowań, w tym również tajnych. W tym systemie odbywają się także posiedzenia senatu akademickiego i głosowania podczas posiedzeń senatu. Funkcjonalność ta może być wykorzystywana do zdalnej realizacji zadań zarówno Rady Uczelni, jak również Rad Dyscyplin – kontynuuje rzecznik prasowy SGGW.

Rozwój pandemii przyspiesza proces informatyzacji i daje nadzieję na rozwój cyfryzacji. Być może duża część pracy uczelni przeniesie się w niedalekiej przyszłości na funkcjonowanie zdalne.

– Sądzę, że sytuacja z którą się obecnie stykamy znacznie przyspieszy informatyzację instytucji, a w przyszłości pracownicy, studenci i kadra naukowo-dydaktyczna częściej będzie wykorzystywała nabyte umiejętności w takim systemie pracy – podsumowuje dr inż. Krzysztof Szwejk.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)