Aktualności
Szkoły wyższe
01 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-01

Uczelnie z akredytacją NAWA

Dwanaście uczelni otrzymało akredytację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jest ona gwarancją przeprowadzenia wysokiej jakości kursów języka polskiego.

Celem tej inicjatywy jest wyłonienie jednostek gwarantujących swoim doświadczeniem oraz potencjałem organizacyjnym i merytorycznym przeprowadzenie wysokiej jakości kursów języka polskiego. Uzyskanie akredytacji warunkowane jest realizacją poszczególnych typów kursów NAWA: Kursu Przygotowawczego NAWA, Letniego kursu NAWA, Zdalnego letniego kursu NAWA, Letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców, Zdalnego letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców.

W wyniku postępowania akredytację przyznano 12 uczelniom. Otrzymały ją:

 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Rzeszowski

Najwięcej z nich – 10 – realizuje Kurs Przygotowawczy NAWA. Nieco mniej – 9 – Letni Kurs NAWA.

Akredytacja upoważnia do udziału w programach Agencji na realizację kursów w latach 2021–2023. Nabory na organizację i realizację poszczególnych kursów będą ogłaszane cyklicznie, zgodnie z ogłoszeniami poszczególnych programów.

MK, źródło: NAWA

Dyskusja (0 komentarzy)