Aktualności
Szkoły wyższe
07 Lutego
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2019-02-07

Uczelnie zakwalifikowane do Legii Akademickiej

50 uczelni publicznych i 9 niepublicznych zostało zakwalifikowanych do realizacji części teoretycznej programu „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”.

Pod koniec ubiegłego roku minister nauki i szkolnictwa wyższego wraz z ministrem obrony narodowej podpisali porozumienie w sprawie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Na mocy tego porozumienia szef resortu nauki zleci wybranym uczelniom realizację części teoretycznej programu w II semestrze roku akademickiego 2018/2019. Szkoły wyższe mogły zgłaszać swój akces do programu do 25 stycznia. Spośród nich wybrano 59 podmiotów, w tym 50 publicznych ze wszystkich województw. Wśród niepublicznych aż trzy są z województwa kujawsko-pomorskiego (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), dwa z wielkopolskiego (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ), a po jednym z: pomorskiego (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni),  śląskiego (Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej), małopolskiego (Krakowska Akademia Frycza Modrzejewskiego w Krakowie) i mazowieckiego (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu).

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez ministra obrony narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez MON.

Do programu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej (będzie musiało być zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2019 r.). Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych. Uczelnie zobowiązane będą przyjmować w ramach dostępnych limitów kandydatów do przeszkolenia teoretycznego z innych uczelni w danym mieście (województwie).

Organizatorem procesu dydaktycznego, obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie rektor uczelni, w której realizowany będzie proces teoretycznego szkolenia wojskowego. Przedsięwzięcie w zakresie kosztów osobowych i bieżących kosztów pośrednich zostanie sfinansowane z budżetu MNiSW.

MK

Źródło: MNiSW

Wykaz uczelni zakwalifikowanych do realizacji programu 

Dyskusja (0 komentarzy)