Aktualności
Szkoły wyższe
29 Maja
Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Opublikowano: 2023-05-29

Uczelnie zawodowe ze wsparciem na działania projakościowe w dydaktyce

Piętnaście uczelni zawodowych otrzyma w tym roku wsparcie finansowe o łącznej wartości 15 mln zł na doskonalenie jakości procesu kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. To już piąta edycja „Dydaktycznej inicjatywy doskonałości”.

Program zainicjowano w 2019 roku. W przedsięwzięciu wzięło udział dotychczas 25 publicznych uczelni zawodowych, które wyróżniały się skuteczną działalnością dydaktyczną w zakresie kształcenia praktycznego. Co maksymalnie 15 uczelni, których absolwenci są poszukiwanymi na rynku pracy ze względu na wysokie kwalifikacje zawodowe, otrzymuje dodatkowo po 1 mln zł na dofinansowanie działań projakościowych w zakresie dydaktyki. Wsparcie to jest zagwarantowane w Ustawie 2.0. Listę tegorocznych beneficjentów ogłosił 26 maja wiceminister Wojciech Murdzek. Znalazły się na niej:

 1. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 3. Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
 4. Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
 5. Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 6. Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
 7. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
 8. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 9. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 10. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
 11. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 12. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 13. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 14. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 15. Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

Warto dodać, że tylko trzy uczelnie – z Gniezna, Koszalina i Legnicy – otrzymały wsparcie w każdym z pięciu dotychczasowych konkursów.

Wsparcie finansowe wypłacane jest uczelniom w formie subwencji. Środki mogą być przeznaczone na cele, które podniosą jakość kształcenia, np. na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów itp.

Beneficjenci konkursu wyłaniani są w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów. ELA gromadzi dane o ekonomicznych losach absolwentów wszystkich kierunków studiów z wszystkich uczelni w kraju. Dzięki temu jest w stanie ustalić, ile zarabiają, jak długo po studiach szukają pracy i ilu wśród nich jest bezrobotnych. Jeśli chodzi o monitoring ELA wykorzystany do Dydaktycznych Inicjatyw Doskonałości kluczowe są dwa mierniki: względny wskaźnik bezrobocia absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu, a także względny wskaźnik zarobków absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Wartości te pokazują, jak osiągnięte wykształcenie wpływa na rzeczywistą sytuację zawodową i materialną absolwenta.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)