Aktualności
Szkoły wyższe
24 Stycznia
Źródło: www.pwsz.elblag.pl
Opublikowano: 2022-01-24

Uczelnie zawodowe zmieniają swoje nazwy

Dziewięć uczelni zawodowych zmieni w tym roku swoje nazwy. Staną się akademiami nauk stosowanych. To efekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku.

Podczas piątkowej wizyty w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wręczył rektorowi uczelni –  prof. Jerzemu Nitychorukowi – symboliczny czek na kwotę ponad miliona złotych na utworzenie filii w Radzyniu Podlaskim. W nowym miejscu będą się kształcić pielęgniarki i położne.

Jednocześnie szef MEiN poinformował o podpisaniu rozporządzenia, w wyniku którego kilka publicznych uczelni zawodowych zmieni w najbliższych miesiącach swoje nazwy. Od 1 marca nowe szyldy pojawią się na fasadach:

 • Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (nowa nazwa: Akademia Bialska
  Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II)
 • Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile (Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile)
 • Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (Akademia Nauk Stosowanych w Łomży)
 • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu)
 • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (Akademia Nauk Stosowanych w Koninie)
 • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)

Kolejne trzy uczelnie zmienią swoje nazwy po wakacjach. Będą to:

 • Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku (od 1 września Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku)
 • Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa (od 1 października Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa)
 • Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego (od 1 października Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego)

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie 21 września, umożliwia uczelniom, które spełniają wskazane w dokumencie warunki, wprowadzenie do swojej nazwy zastrzeżone ustawowo słowa „akademia nauk stosowanych”. Wśród tych kryteriów są: funkcjonowanie co najmniej 10 lat; liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego co najmniej 100 studentów kształci się na studiach stacjonarnych; co najmniej 50% nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy; uczelnia prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na co najmniej 5 kierunkach; uczelnia prowadzi kształcenie na co najmniej 1 kierunku studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1, lub kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości kształcenia. Nowelizację w tym zakresie poparła Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)