Aktualności
Szkoły wyższe
22 Lutego
Opublikowano: 2017-02-22

Uczniowie z Bielska Podlaskiego „studentami” PB

Do Białostockiego, Siemiatyckiego i Hajnowskiego dołączył Bielski Uniwersytet Dziecięcy. 18 lutego prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB oraz burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski podpisali porozumienie o współpracy. Na mocy porozumienia w ramach Bielskiego Uniwersytetu Dziecięcego kształcić się będzie 25 żaków.

Tuż po sygnowaniu dokumentu, prorektor Kaczyński zwrócił się do uczniów: – Mam nadzieje, że oglądając Politechnikę Białostocką, kształcąc się tu, wrócicie do nas w przyszłości, by studiować. Życzę, żeby każde spotkanie z nauką było dla was przygodą. Zarówno prof. Kaczyński, jak i burmistrz Borowski zgodnie podkreślali, że Bielski Uniwersytet Dziecięcy będzie kolejnym elementem wzbogacającym już dziś intensywnie się rozwijające relacje między uczelnią a Bielskiem Podlaskim. Według danych przedstawionych przez burmistrza, około 500 białostoczan każdego dnia przyjeżdża do pracy do Bielska Podlaskiego. To w większości osoby z wykształceniem inżynierskim, często absolwenci Politechniki Białostockiej. Burmistrz zwrócił też uwagę, że wiele bielskich firm współpracuje z uczelnią, także przy tworzeniu konkretnych programów kształcenia. – Cieszę się, że jesteśmy w takim towarzystwie i mamy swój własny uniwersytet. Cieszę się, że macie szansę swoją wiedzę i ciekawość świata rozwijać właśnie na Politechnice Białostockiej. Pamiętajcie, jesteście ambasadorami Bielska na tej uczelni, a to zobowiązuje – mówił burmistrz Borowski do uczestników Bielskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Uczniowie z bielskich szkół rozpoczęli pierwsze zajęcia na Politechnice Białostockiej już 18 lutego. Po immatrykulacji i wręczeniu indeksów w programie pierwszego zjazdu mieli zajęcia w nowoczesnej Bibliotece PB. Najmłodsi studenci poznali m.in. podstawowe sposoby wyszukiwania, porządkowania i klasyfikowania informacji. Ta praca bibliotekarzy ułatwia wszystkim korzystanie z ogromnego uczelnianego księgozbioru i sprawia, że jest on prawdziwą skarbnicą wiedzy. Później „studenci” podczas spotkania z przedstawicielami Narodowego Banku Polskiego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji dowiedzieli się czym jest pieniądz, jaka jest jego historia i poznali sposoby zabezpieczenia banknotów przed fałszerstwem.

Bielski Uniwersytet Dziecięcy to trzeci zamiejscowy i czwarty funkcjonujący w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Zajęcia są bezpłatne, a cały projekt otrzymał w 2016 roku dofinansowanie z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”.

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)