Aktualności
Szkoły wyższe
26 Lipca
Źródło: www.ue.katowice.pl
Opublikowano: 2022-07-26

UE w Katowicach inicjuje współpracę z GIG i PGG

Porozumienia z dwoma instytucjami górniczymi podpisały władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jednym z efektów współpracy będzie uruchomienie studiów podyplomowych dla kadry zarządzającej kopalniami. 

W rybnickiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podpisano dwustronne porozumienie pomiędzy uczelnią a Głównym Instytutem Górniczym. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy technicznej oraz ekonomicznej w dziedzinie zarządzania, w tym zarządzania w przemyśle, a także realizacja projektów edukacyjnych i badawczych przy wykorzystaniu dorobku naukowego, edukacyjnego i doświadczeń obu stron.

Współpraca otwiera nową przestrzeń do bardziej holistycznego kształcenia i przygotowania oferty dydaktycznej, która będzie miała całościowy i uniwersalny charakter. (…) Będzie nam ona także pozwalała łączyć potencjały: intelektualny, dydaktyczny i pojęciowy. Liczymy na to, że dzięki tej współpracy efekt synergii będzie wzmocniony – podkreślił dr inż. Tomasz Zieliński, prodziekan Kolegium Studiów i dyrektor rybnickiej Filii.

Drugie porozumienie – do GIG dołączyła Polska Grupa Górnicza SA – ma na celu wsparcie pracowników górniczej spółki w dostosowaniu się do zmian otoczenia gospodarczego. Jego zakres obejmuje: połączenie potencjału dydaktycznego, zaplecza badawczego oraz potencjału organizacyjnego stron, wzmocnienie kompetencji, zwiększenie potencjału rozwojowego pracowników PGG SA, a także ułatwienie dostosowywania się do zmian otoczenia gospodarczego.

Kształcenie na tworzonych studiach podyplomowych można określić mianem interdyscyplinarnego. Jest to niezwykle cenne, że nie ukierunkowujemy się wyłącznie na sferę techniczną i produkcyjną, ale cały program przewiduje również aspekty ekonomiczne, prawne, finansowe, jak również nowoczesne zaawansowane technologie, które są stosowane w górnictwie – zaznaczył Rajmund Horst, wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Polskiej Grupy Górniczej.

Pierwszym wspólnym projektem będą uruchamiane od października studia podyplomowe „Menedżer produkcji” dla kadry zarządzającej (dozoru wyższego i kierownictwa kopalń). Zaplanowano około 200 godzin zajęć, które po połowie poprowadzą specjaliści GIG i UE Katowice. W części górniczej studenci zapoznają się m.in. z nowoczesnymi technologiami węglowymi, innowacjami przemysłowymi, mechanizacją i automatyzacją, bezpieczeństwem pracy i eksploatacji oraz identyfikacją i zwalczaniem zagrożeń, ochroną powierzchni, powietrza i wód. Słuchacze uczyć będą się też prawa w obrocie gospodarczym, prawa cywilnego, handlowego, pracy i zamówień publicznych czy etyki w biznesie, ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, ochrony danych i przeciwdziałania korupcji.

Ze względu na coraz większą złożoność procesów, specjaliści w określonym obszarze technicznym wymagają wzmocnienia i rozwoju kompetencji nie tylko w zakresie organizacji i zarządzania. Niezbędne jest również zwiększenie kompetencji i wiedzy technicznej dotyczącej tych obszarów, z którymi nie stykają się oni obecnie w swojej codziennej pracy. Tworzymy w ten sposób potencjał umiejętności, który będzie mógł być wykorzystany w przyszłości – zaznacza dr Katarzyna Olejko, inicjatorka porozumień z ramienia UE Katowice.

Główny Instytut Górnictwa to instytut badawczy, którego misją jest prowadzenie badań naukowych oraz działalności wdrożeniowej i usługowej dla kształtowania korzystnych relacji: człowiek – przemysł – środowisko, w tym między innymi poprzez realizację programów edukacyjnych w obszarze związanym z ochroną zasobów środowiska i współczesnymi wyzwaniami w zakresie transformacji i adaptacji do zmian klimatu.

Polska Grupa Górnicza SA jest największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej. Spółka dostarcza węgiel do krajowych liderów branży energetycznej i ciepłowniczej, a jej potencjał produkcyjny jest kluczowym czynnikiem bezpieczeństwa energetycznego kraju. PGG jest największym pracodawcą na Śląsku zatrudniającym ponad 36 tys. pracowników. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka współpracuje z wieloma gałęziami przemysłu, dostawcami towarów i usług oraz z podmiotami otoczenia samorządowego, naukowego, edukacyjnego.

źródło: UE w Katowicach

Dyskusja (0 komentarzy)