Aktualności
Szkoły wyższe
05 Września
Opublikowano: 2018-09-05

UG na liście najlepszych uniwersytetów na świecie w dyscyplinie Environmental Science & Engineering w ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2018

Uniwersytet Gdański znalazł się na liście najlepszych uniwersytetów na świecie w Światowym Rankingu Dziedzinowym (ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2018) w dyscyplinie Environmental Science & Engineering.

Instytucje naukowe oceniane były w 54 dyscyplinach naukowych, obejmujących takie obszary, jak: nauki o życiu, nauki ścisłe, medyczne, inżynieryjne i techniczne oraz społeczne. Uniwersytet Gdański znalazł się na liście najlepszych uniwersytetów w dyscyplinie Environmental Science & Engineering (obszar badań i technologii środowiska). Uczelnia uplasowała się w czwartej setce z wynikiem 31,3 pkt. W rankingu oceniane są publikacje naukowe – ich liczba, cytowania, współpraca międzynarodowa, a także liczba artykułów zamieszczanych w najlepszych czasopismach naukowych dla wybranej dyscypliny. Miejsce w rankingu jest ogromnym wyróżnieniem i potwierdza najwyższą jakość publikacji naukowych, które powstają w Uniwersytecie Gdańskim.

– Uniwersytet Gdański od blisko 30 lat rozwija badania naukowe i działalność akademicką w zakresie nauk o środowisku. Jesteśmy pierwszym Uniwersytetem w Polsce, który powołał ochronę środowiska jako kierunek kształcenia i który uzyskał uprawniania do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w tej dyscyplinie. Na wydziałach Biologii oraz Chemii Uniwersytetu Gdańskiego pracuje kilka znakomitych zespołów badawczych, które zajmują się badaniami wpływu działalności człowieka na środowisko oraz oceną tych działań. Są to między innymi badania w zakresie przeciwdziałania niepożądanym skutkom ekologicznym, wykrywania zanieczyszczeń i opracowywania nowoczesnych technologii zapobiegających tym zanieczyszczeniom. Możemy pochwalić się najlepszymi publikacjami naukowymi z tego obszaru i wysoką liczbą cytowani. Wyróżnienie Uniwersytetu Gdańskiego w tej dyscyplinie w światowym dziedzinowym rankingu szanghajskim świadczy o najwyższym światowym poziomie badań naszych naukowców – podsumowuje prof. Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UG.

Warto przypomnieć, że Uniwersytet Gdański uzyskuje bardzo dobre notowania w międzynarodowych rankingach. Jako jedna z 14 polskich szkół wyższych znalazł się wśród tysiąca najlepszych światowych uczelni akademickich w międzynarodowym rankingu QS World University Ranking 2019. To jeden z czterech najważniejszych światowych rankingów uczelni wyższych obok Times Higher Education, U-Multirank oraz Rankingu Szanghajskiego. Uniwersytet Gdański jest jedyną uczelnią Pomorza, która znalazła się w QS World University Ranking 2019, notując jednocześnie wśród krajowych uniwersytetów klasycznych 5. miejsce.

UG może się również pochwalić uzyskaniem 10 pozycji w gronie 128 sklasyfikowanych uczelni z Polski w rankingu uniRank Polish University Ranking 2018. Pozycja, którą zajęła nasza uczelnia w tym zestawieniu, daje równocześnie prymat wśród wszystkich uczelni z Pomorza, a także 7. miejsce w gronie klasycznych uniwersytetów w naszym kraju.

Warto podkreślić obecność Uniwersytetu Gdańskiego w Emerging Economies University Ranking 2018. W rankingu porównywane są uczelnie z państw określanych jako „rynki wschodzące”. W najnowszym zestawieniu znalazło się 378 najlepszych szkół wyższych z 42 krajów, w tym 12 uczelni z Polski, wśród których Uniwersytet Gdański uplasował się na 9. Miejscu.

Beata Czechowska-Derkacz

Dyskusja (0 komentarzy)