Aktualności
Szkoły wyższe
10 Lipca
Opublikowano: 2019-07-10

Uhonorowany przez WIPO

Dr inż. Adam Rylski z Politechniki Łódzkiej został odznaczony prestiżowym Złotym Medalem WIPO – Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Wyróżnienie to otrzymał w czasie międzynarodowej wystawy wynalazków zorganizowanej w Dolinie Krzemowej w Kalifornii.

Naukowiec z PŁ został doceniony za osiągnięcia wynalazcze – jest autorem lub współautorem 51 rozwiązań – i aktywność na arenie międzynarodowej w zakresie własności intelektualnej. Medal WIPO jest najwyższym odznaczeniem na świecie, swego rodzaju Grand Prix, które można otrzymać w zakresie szeroko rozumianej własności intelektualnej. W Polsce medalem tym (ustanowiono go przed 40 laty) zostało dotychczas odznaczonych około 20 wybitnych naukowców, wynalazców i twórców techniki, m.in. dr hab. inż. Ewa Kasprzycka z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej z Warszawy, prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński z Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego z Warszawy, prof. Tadeusz Rut z Instytutu Obróbki Plastycznej z Poznania oraz prof. Wojciech J. Stec z Politechniki Łódzkiej.

Organizatorzy wystawy „Silicon Valley International Invention Festival 2019” w Santa Clara (SVIIF) powołali dr. inż. Adama Rylskiego w skład międzynarodowego jury.

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej to jedna z 16 organizacji wyspecjalizowanych ONZ z siedzibą w Genewie. Zajmuje się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej, a także świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej. Jej celem jest pogłębianie wiedzy na temat ochrony praw własności intelektualnej na arenie międzynarodowej oraz zapewnianie współpracy administracyjnej w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej oraz praw autorskich. Jej budżet to około 531 mln franków szwajcarskich. Zrzesza 191 państw członkowskich, w tym Polskę.

Ewa Chojnacka, źródło: PŁ

 

Dyskusja (0 komentarzy)