Aktualności
Szkoły wyższe
15 Kwietnia
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2021-04-15

UJ uruchamia studia o regionie karpackim

Od października na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie się można kształcić na kierunku „Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe”. Uczelnia planuje uruchomienie jednej, 20-osobowej grupy studentów.

Będzie to pierwszy w Polsce samodzielny kierunek poświęcony językowi i kulturze tego ważnego z perspektywy geopolitycznej regionu. W zamierzeniu ma wykształcić ekspertów od całego regionu karpackiego obejmującego tereny Polski, Ukrainy, Słowacji i Rumunii. Studia – stacjonarne I stopnia – będą prowadzone w języku polskim . Za realizację programu odpowiadają specjaliści z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, a także instytutów: Filologii Słowiańskiej, Religioznawstwa oraz Etnologii i Antropologii Kulturowej.

W programie znajdzie się dużo nauki języka: przez trzy lata studenci mają równolegle uczyć się dwóch języków karpackich – słowackiego i ukraińskiego, do tego będą mieli możliwość poznania podstaw trzeciego języka, mając do wyboru rumuński i łemkowski. W każdym semestrze jeden z przedmiotów będzie prowadzony w języku angielskim, by umożliwić studentom poznanie leksyki związanej ze wszystkimi dyscyplinami nauki, z którymi powiązane są studia.

Ponadto studentom zostanie przekazana wiedza dotycząca specyfiki społecznej, kulturowej i religijnej regionu karpackiego, wspólnych elementów kultur karpackich, a zarazem ich odrębności. Nie zabraknie też problematyki mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Program studiów jako jedyny w kraju ma w ofercie moduły poświęcone m.in. kulturze łemkowskiej i rusińskiej.

Jednym z ważniejszych elementów programu będą też badania terenowe przeprowadzane w Polsce i za granicą. Ich odbycie (co najmniej w dwóch różnych regionach Karpat i przynajmniej dwukrotnie w toku całych studiów) będzie obowiązkowe dla każdego studenta.

źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)