Aktualności
Szkoły wyższe
03 Lutego
Fot. Anna Wojnar
Opublikowano: 2019-02-03

UJ współzałożycielem sieci UNA EUROPA

1 lutego w sali Libraria Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się posiedzenie, w trakcie którego oficjalnie powołano do życia sieć uniwersytecką UNA EUROPA. W uroczystym podpisaniu porozumienia wzięli udział przedstawiciele siedmiu uczelni założycielskich.

Spotkanie otworzył rektor UJ, prof. Wojciech Nowak, wspominając, że gdy zaczynał studia nie wyobrażał sobie, że Europa stanie się kiedyś tak otwarta. Dodał, że należy koniecznie rozszerzać współpracę i kontynuować integrację europejską, nie zważając na przeciwności. Kolejni mówcy podkreślali w swoich wystąpieniach, że należące do nowej sieci uniwersytety są dumne ze swej przeszłości i z nadzieją patrzą w przyszłość, dążąc do wychowania nowego pokolenia młodych ludzi oddanych europejskim wartościom.

UNA EUROPA jest powstałym w ubiegłym roku związkiem siedmiu wiodących uniwersytetów europejskich: KU Leuven, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, Universidad Complutense de Madrid, Freie Universität Berlin, University of Edinburgh, Alma Mater Studiorum Università di Bologna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach tego ostatnio w sieć zaangażowało się również Jagiellońskie Centrum Innowacji.

Celem UNA EUROPA jest stworzenie unikatowej formy współpracy, w ramach której prowadzone będą wspólne badania naukowe, programy edukacyjne oraz działania na rzecz społeczności lokalnych i społeczeństwa europejskiego. Działania członków sieci mają nie tylko znacznie wykraczać poza istniejące standardy uniwersyteckiej współpracy międzynarodowej, ale stworzyć w tym kontekście całkowicie nową jakość. Przedsięwzięcia obejmować będą tworzenie nowych, wspólnych form edukacyjnych, skierowanych zarówno do studentów, jak i szerokiej publiczności; prowadzenie badań interdyscyplinarnych w prawdziwie międzynarodowym otoczeniu, z wykorzystaniem infrastruktury wszystkich członków UNA EUROPA; oraz wypracowanie innowacyjnych sposobów transferu wiedzy, zarówno we współpracy z przemysłem, jak i innymi podmiotami: władzami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury. Wypracowane przez UNA EUROPA modele współpracy, na przykład nowe formy mobilności studentów, „rozproszone“ instytuty badawcze, działające jednocześnie we wszystkich uczelniach sieci, czy innowacyjne narzędzia informatyczne przydatne w dydaktyce, będą skalowalne i transferowalne. Oznacza to, że będzie można je wykorzystać w ramach mniejszych i większych sieci uniwersytetów, a także łatwo dostosować do odmiennych warunków.

Bartosz Zawiślak

Dyskusja (0 komentarzy)