Aktualności
Szkoły wyższe
09 Listopada
Źródło: UJK
Opublikowano: 2020-11-09

UJK przejmie dorobek Wszechnicy Świętokrzyskiej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przejmie dorobek Wszechnicy Świętokrzyskiej. W rektoracie UJK podpisano list intencyjny w tej sprawie.

List podpisali rektorzy obydwu uczelni: prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, i prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej.

– List intencyjny jest pierwszym krokiem do przekazania budynku Wszechnicy Świętokrzyskiej na rzecz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w formie darowizny. Ustaliliśmy, że w ciągu najbliższego roku opracujemy szczegóły i najprawdopodobniej na inaugurację nowego roku akademickiego dojdzie do przekazania – mówi prof. dr hab. Stanisław Głuszek, prof. UJK.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego wyraził gotowość do przejęcia też studentów studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika. Będą oni mogli kontynuować studia na odpowiednim roku studiów magisterskich UJK. Powstanie Izba Pamięci, gdzie zgromadzone zostaną pamiątki z ponad 25-letniej historii Wszechnicy. UJK przejmie też archiwum tej uczelni.

Wszechnica Świętokrzyska powstała w 1994 roku jako wyższa szkoła niepaństwowa z inicjatywy Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. Jej pomysłodawcą, twórcą i pierwszym rektorem jest prof. Mieczysław Adamczyk. Uczelnia kształci na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym oraz na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki. Kompleks budynków Wszechnicy Świętokrzyskiej mieści się przy ulicy Elizy Orzeszkowej 15 w Kielcach.  Uczelnia może pochwalić się 27 tysiącami absolwentów.

Piotr Burda, źródło: UJK

Dyskusja (0 komentarzy)