Aktualności
Szkoły wyższe
03 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-03

UJK z prawem do doktoryzowania w naukach medycznych

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Uniwersytet Jana Kochanowskiego uzyskał prawa do nadawania stopnia doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Jest drugą polską uczelnią niemedyczną (po Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie), która uzyskała takie uprawnienia.

Aby uzyskać prawo do doktoryzowania wydział musiał spełnić określone warunki, w tym posiadać co najmniej 12 samodzielnych pracowników naukowych. Ważna też była aktywność naukowa udokumentowana publikacjami.

– Cieszę się z tej decyzji, gdyż jest to uprawnienie, które odzwierciedla aktywność naukową wydziału i nie jest dziełem przypadku. To dodanie prestiżu naszemu kierunkowi lekarskiemu. Dzięki możliwości doktoryzowania stajemy się pełnoprawnym wydziałem, kształcącym lekarzy – podkreśla prof. Stanisław Głuszek, prorektor do spraw medycznych UJK.

Stopień naukowy doktora będą mogli uzyskać głównie absolwenci kierunku lekarskiego i lekarze, ale mogą się o niego starać także osoby niebędące lekarzami. Rozpoczęcie pierwszych przewodów doktorskich w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu planowane jest na październik tego roku. Obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego posiada 13 uprawnień do doktoryzowania i cztery do habilitacji.

Źródło: UJK

 

Dyskusja (0 komentarzy)