Aktualności
Szkoły wyższe
29 Grudnia
Opublikowano: 2016-12-29

UJW w Klastrze Seniora

Uczelnia Jana Wyżykowskiego przystąpiła do Dolnośląskiego Klastra Seniora. Będzie on służył aktywizacji i bliższej współpracy instytucji działających na rzecz osób starszych.

Działalność w ramach klastra jest oparta na współpracy jego członków, tj. osób, instytucji i organizacji będących uczestnikami inicjatywy stworzenia nowej jakości życia seniorów. Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia wszystkich członków klastra realizacja tego celu stanie się łatwiejsza do osiągnięcia.

Porozumienie dotyczące powołania klastra na Dolnym Śląsku zawarte zostało 8 grudnia 2016 r., we Wrocławiu przez Członków Założycieli: Angel Care Centrum Seniora, Dom Seniora Magdalenka w Dusznikach-Zdroju, Dom Seniora „Piastów Gród”, Fundację Kapitałową dla Programu „Samorządowa Polska”, Niepubliczną Wyższą Szkołę Medyczną we Wrocławiu, Step by Step sp. z o.o., Uczelnię Jana Wyżykowskiego oraz Xi4G sp. z o.o. W imieniu polkowickiej uczelni projekt podpisał rektor dr Włodzimierz Olszewski. Dolny Śląsk jest piątym województwem, które przystąpiło do tej inicjatywy.

Członkowie klastra współuczestniczą w realizacji Programu „Senior 2030” i będą czerpać z działalności klastrowej, a także i z członkostwa w klastrze, szereg społecznych i ekonomicznych korzyści. Program „Senior 2030” opiera się na założeniu, iż rosnące potrzeby społeczeństwa europejskiego, związane z przemianami demograficznymi (w 2030 r.  w Europie będzie ok. 150 mln seniorów, w Polsce 10 mln), mogą stanowić ogromną szansę dla polskiej gospodarki przy wsparciu Unii Europejskiej, we współpracy ze środowiskami naukowymi i badawczymi, a także samorządami terytorialnymi, specjalizując nasz kraj w obsłudze seniorów.

Koordynatorem wszystkich regionalnych klastrów seniora jest Centrum Operacyjne „Samorządowa Polska” S.A., będzie monitorować i zarządzać klastrami, a także dostarczać im gotowe rozwiązania oraz oferować wsparcie marketingowe, prawne, księgowe czy szkoleniowe.

Jan Walczak

Dyskusja (0 komentarzy)