Aktualności
Szkoły wyższe
27 Lipca
Opublikowano: 2021-07-27

UKSW będzie miał filię na Mazurach

W Giżycku powstanie filia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W przyszłym roku planowane jest uruchomienie w niej studiów pielęgniarskich. 

Porozumienie podpisane przez ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego – rektora UKSW oraz Wojciecha Iwaszkiewicza – burmistrza Giżycka, zmierza do otwarcia w przyszłym roku akademickim filii uniwersytetu w tym mieście. Umowa zakłada współpracę przy opracowywaniu, modyfikowaniu i realizowaniu programów kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Nasze miasto jest prawdopodobnie pierwszym w Polsce, które odkupiło upadły szpital powiatowy, posiadający 11 oddziałów. Aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne pacjentom z wielu powiatów musimy myśleć o kształceniu personelu tak, aby zachować ciągłość leczenia. UKSW przychodzi nam w tym z pomocą. Podnosi nie tylko rangę miasta poprzez kształcenie w nim kadr, ale też wprost podnosi bezpieczeństwo mieszkańców – powiedział Wojciech Iwaszkiewicz.

Umowa między UKSW a Giżyckiem uwzględnia działania związane z doskonaleniem i budowaniem kompetencji zawodowych studentów kierunków medycznych zamieszkałych w Giżycku i okolicach. Dotyczy to w szczególności organizacji kształcenia praktycznego w placówkach medycznych zlokalizowanych w pobliżu miejsca zamieszkania studenta. Chodzi o optymalne przygotowanie kadr na potrzeby systemu ochrony zdrowia w regionie, szczególnie w zakresie pielęgniarstwa.

Mam nadzieję, że w roku akademickim 2022/2023 zainaugurujemy ten kierunek w murach giżyckiej szkoły – zapowiedział rektor UKSW.

Strony zobowiązały się także do wymiany doświadczeń, wspólnej organizacji konferencji poświęconych ochronie zdrowia i administracji publicznej. W planach są także inne działania prowadzące do doskonalenia kapitału ludzkiego w województwie warmińsko-mazurskim ze szczególnym uwzględnieniem Giżycka.

źródło: UKSW

Dyskusja (0 komentarzy)