Aktualności
Szkoły wyższe
10 Maja
Opublikowano: 2024-05-10

UKSW dołącza do Polskiej Misji Historycznej

Instytut Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zawarł z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu porozumienie o współpracy w prowadzeniu Polskiej Misji Historycznej przy Julius-Maximilians-Universität w niemieckim Würzburgu. 

Polska Misja Historyczna to placówka naukowa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, organizacyjnie związana z Wydziałem Nauk Historycznych tej uczelni, której działalność prowadzona jest we współpracy z Julius-Maximilians-Universität w Würzburgu. Za prowadzenie Polskiej Misji Historycznej odpowiadają także uczelnie partnerskie: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Wrocławski. Do grona tego dołączył właśnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dołączamy tym samym do reprezentującej ważne ośrodki akademickie grupy polskich historyków, którzy od ponad dwudziestu lat prowadzą współpracę naukową służącą wspólnej refleksji nad polskimi i niemieckimi dziejami. Jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a zwłaszcza jego środowisko historyków, pragniemy brać udział w tym ważnym projekcie badawczym. Nie byłoby to możliwe bez odpowiedniego systemu stypendialnego. Zawarte porozumienie pozwoli na prowadzenie kwerend archiwalnych i bibliotecznych w niemieckich placówkach naukowych. Podpisane porozumienie włącza środowisko naukowe naszej uczelni do międzynarodowej debaty historycznej – zapowiada prof. dr hab. Waldemar Graczyk, dziekan Wydziału Nauk Historycznych UKSW.

Celem współpracy jest inicjowanie i wspieranie współpracy między polskimi i niemieckimi ośrodkami naukowymi oraz badaczami specjalizującymi się w szeroko pojętych naukach historycznych. Podjęta współpraca umożliwia wymianę z placówkami naukowymi w Europie i na świecie, opracowywanie wspólnych projektów naukowych, organizację sympozjów, odczytów, seminariów i konferencji jak również upowszechnianie wyników prowadzonych badań.

Polska Misja Historyczna powstała w 2001 r. w Getyndze, z inicjatywy historyków z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz niemieckich historyków związanych z Instytutem Historycznym Maxa Plancka w Getyndze. Do zadań tej stacji, działającej do 2008 r. w Getyndze, należało m.in. przygotowanie pobytów stypendialnych polskich historyków, odczytów w Polsce i Niemczech oraz organizowanie i współorganizowanie konferencji. Likwidacja Instytutu Historycznego Maxa Plancka zmusiła członków Rady Naukowej Misji do poszukiwania nowej siedziby. Od września 2009 r. Polska Misja Historyczna działa przy Julius-Maximilians-Universität w Würzburgu, jednej z najstarszych i najlepszych niemieckich szkół wyższych.

Dzięki działalności Polskiej Misji Historycznej polscy badacze otrzymują rokrocznie stypendia w dziedzinie badań historycznych. Fundatorami są Bawarska Kancelaria Państwowa, Bawarskie Ministerstwo ds. Rodziny, Pracy i Spraw Socjalnych, diecezja würzburska, Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki i Julius-Maximilians-Universität w Würzburgu.

źródło: UKSW

Dyskusja (0 komentarzy)