Aktualności
Szkoły wyższe
30 Marca
Źródło: www.uksw.edu.pl
Opublikowano: 2023-03-30

UKSW rozpoczyna współpracę z WAT

Współpracę naukowo-badawczą oraz technologiczną obejmuje porozumienie między Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego a Wojskową Akademią Techniczną. Umowa, którą podpisano 29 marca, inicjuje kontakty między obiema uczelniami.

Podpisy na dokumencie złożyli: ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – rektor UKSW oraz gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Przemysław Wachulak – rektor komendant WAT-u. Umowa obejmuje współpracę między Instytutem Inżynierii Materiałowej Wojskowej Akademii Technicznej a Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdującym się w podwarszawskim Dziekanowie Leśnym. Tym samym obie uczelnie nawiązały oficjalne kontakty.

Współpraca ma dotyczyć rozwoju technologii wodorowych oraz projektowania nowych materiałów na potrzeby obronności i wytwarzania przyrostowego (druku 3 D). Porozumienie zakłada wspólne przedsięwzięcia naukowe i inżynierskie, a także organizację szkoleń i konferencji. Obejmuje swym zakresem także kwestie finansowania oraz upowszechniania wiedzy o prowadzonych w MCB badaniach, jak również znajdowanie dla nich zastosowań.

Otwarte kilka miesięcy temu Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW w podwarszawskim Dziekanowie Leśnym to jednostka, w której tworzone są nowe technologie mające zastosowanie w szeroko rozumianej gospodarce, w tym w przemyśle i ochronie środowiska. Celem działającego w ramach MCB Laboratorium Druku 3D jest rozwój technologii wytwarzania przyrostowego ze szczególnym naciskiem na projektowanie i wytwarzanie nowych materiałów oraz opracowywanie parametrów ich przetwarzania. To odpowiedź na potrzeby transformacji przemysłowej, w tym zielonej technologii. Pracownię tworzą trzy sekcje: kwantowo-mechanicznego modelowania nowych materiałów, wytwarzania i badania opracowanych rozwiązań oraz opracowywania parametrów druku 3D. W laboratorium podejmowane są prace związane z wprowadzaniem na rynek nowych materiałów metalicznych bazujących na polskich surowcach (ren, miedź, srebro) oraz optymalizacją parametrów wybranych technologii druku 3D, które umożliwiają wykorzystanie opracowanych materiałów w praktyce przemysłowej.

MK, źródło: UKSW

Dyskusja (0 komentarzy)