Aktualności
Szkoły wyższe
23 Lipca
Źródło: www.ukw.edu.pl
Opublikowano: 2020-07-23

UKW zacieśnia współpracę z Siłami Zbrojnymi RP

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych zawarły umowę o współpracy. Porozumienie zintegruje przedstawicieli wojska i naukowego środowiska cywilnego. 

Umowę podpisali: dyrektor Centrum – płk. Jarosław Mokrzycki oraz prorektor ds. rozwoju i współpracy – dr hab. inż Marek Macko, prof. UKW. Wspólne działania obejmą m.in. doskonalenie istniejących i poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie szkolenia, zdolności i użycia Sił Zbrojnych RP, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych. Strony porozumienia integrować będą środowiska wojskowe i naukowe środowiska cywilne.

W praktyce umowa przełoży się na organizowanie wspólnych narad, sympozjów i konferencji naukowych dotyczących problemów objętych zakresem porozumienia i wymianę doświadczeń w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz Centrum Doktryn współpracować też będą między innymi na zasadzie udostępniania materiałów informacyjnych i naukowych oraz wymiany informacji o zakończonych pracach naukowo-badawczych w uzgodnionych tematach.  Porozumienie obejmuje prowadzenie wspólnych projektów badawczych i publikowanie wyników prac naukowych. Oprócz kooperacji pracowników obu instytucji zyskają też studenci, którym umożliwione zostaną praktyki i staże w Centrum Doktryn.

Ze strony Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego koordynatorem porozumienia jest dr Kamila Sierzputowska z Wydziału Nauk o Polityce i Administracji.

źródło: UKW

Dyskusja (0 komentarzy)