Aktualności
Szkoły wyższe
16 Marca
Źródło: www.uni.lodz.pl
Opublikowano: 2019-03-16

UŁ dołącza do sojuszu w ramach „European Universities”

Uniwersytet Łódzki został partnerem stowarzyszonym konsorcjum uczelni „TruMotion Alliance” biorącego udział w konkursie „European Universities”.

Za kilkanaście lat europejskie uczelnie, powiązane w sieci współpracy, mają przyciągać studentów i naukowców z całego świata tak skutecznie, jak robią to teraz czołowe szkoły wyższe w Stanach Zjednoczonych. Inicjatywa ta, autorstwa prezydenta Francji Emmanuela Macrona, zaczyna właśnie wchodzić w życie. Aplikacje do pilotażowego konkursu, w którym uczelnie zrzeszone w sojusze mogą otrzymać ok. 5 mln euro grantu na okres 3 lat realizacji zaplanowanych działań, można było składać do końca lutego.

Uniwersytet Łódzki będzie współpracował z Uniwersytetem Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem, Uniwersytetem w Birmingham, Université de Lyon II, Sciences Po Lyon, Katolickim Uniwersytetem Najświętszego Serca w Mediolanie oraz Uniwersytetem Telawiwskim. Liderem konsorcjum „TruMotion Alliance” jest uczelnia z Niemiec, która zaprosiła Uniwersytet Łódzki do współpracy. Motywem przewodnim złożonego wniosku jest bliska współpraca uczelni z miastami, a motto „Trust through mobility” eksponuje budowanie zaufania i integrowanie się uczelni poprzez mobilność naukowców, dydaktyków i studentów.

– Nauka doskonali się najlepiej w trybie współpracy międzynarodowej, a Europa powinna być jednością, również jeśli chodzi o rozwijanie nauki – mówi Brigitta Wolff, rektor Uniwersytetu im. Goethego.

Pomysłodawcy konkursu European Universities podkreślają wyjątkowość tego projektu. Współpraca między uczelniami ma pozwolić na pogłębioną ich integrację oraz wzmocnić spójność europejskiego społeczeństwa. Zgodnie ze słowami dyrektora Centrum Badań i Interdyscyplinarności w Paryżu, Francois Taddei, docelowo Europa ma stać się dzięki temu projektowi, „jednym, wielkim kampusem, który umożliwi każdemu jej obywatelowi zdobywanie wiedzy przez całe życie”.

Początkowo Komisja Europejska dofinansowała program kwotą 30 mln euro, jednak z uwagi na ogromne zainteresowanie ze strony uczelni sumę tę zdecydowano się podwoić. To stworzyło szanse dla kolejnych konsorcjów. W sumie wnioski w pilotażowym konkursie złożyły 54 konsorcja, w skład których wchodzi ponad 300 instytucji szkolnictwa wyższego z 31 państw. W tym gronie, jako partnerzy, biorą udział także cztery inne polskie uniwersytety: Warszawski, Gdański, Jagielloński i im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Każdy składał wniosek w innej sieci. Zwycięskie konsorcja otrzymają maksymalnie 5 milionów euro na realizację projektów. Do 2024 roku ma zostać wyłonionych 20 uniwersytetów europejskich. W pierwszej edycji konkursu na sukces ma szanse 12 z 54 zgłoszonych konsorcjów. Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach programu Erasmus+ „European Universities”.

Źródło: UŁ

Więcej o polskim udziale w „European Universities”

Dyskusja (0 komentarzy)