Aktualności
Szkoły wyższe
21 Listopada
Opublikowano: 2017-11-21

UŁ  podpisał Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

W dniu 16 listopada br. rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski podpisał w Ministerstwie Rozwoju Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Pod dokumentem podpis złożyli przedstawiciele ponad 22 polskich uczelni spośród 400 polskich szkół wyższych.

W dokumencie zawarte są takie wskazania, jak m.in.: upowszechnianie idei równości, kształtowanie społecznych i obywatelskich postaw przyszłych elit sprzyjające budowaniu wspólnoty, poszerzanie programu nauczania o zagadnienia z zakresu etyki, realizowanie projektów wdrażających zasady społecznej odpowiedzialności. Nad treścią Deklaracji pracowała dr Agata Rudnicka, ekspert z Wydziału Zarządzania UŁ.

Podpisanie Deklaracji było kulminacyjnym momentem konferencji Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu, która odbyła się 16 listopada br. w Ministerstwie Rozwoju. W czasie konferencji dyskutowano m.in. na temat oczekiwań biznesu wobec polskiej nauki, oczekiwań nauki wobec środowiska biznesowego. Podpisanie dokumentu Deklaracji poprzedził panel rektorów społecznie odpowiedzialnych uczelni, w którym brał udział prof. Antoni Różalski.

Podczas konferencji miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom XII edycji Konkursu Verba Veritatis (autorom najlepszych prac licencjackich, magisterskich i doktorskich o tematyce związanej z etyką biznesu).  Do laureatów trafiła pula nagród w postaci 32 tysięcy złotych, pakiet szkoleniowy od Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Podczas ogłaszania wyników Uniwersytet Łódzki został wywołany dwukrotnie.

I miejsce w kategorii prace doktorskie zdobyła dr Paulina Malaczewska, autorka pracy pt. Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki, której promotorem jest dr hab. Władysław Milo. Autorka podkreśliła w rozmowie, że przede wszystkim miała duże trudności w zbieraniu informacji i danych na temat szarej strefy, a problematyka może dotyczyć nawet 1/3 polskiej gospodarki. Dr Malaczewska skupiła się w pracy przede wszystkim nad  zbadaniem mechanizmów i czynników napędzających szarą strefę.

Powtórnie wywołano Uniwersytet Łódzki do nagrody za systematyczny wkład w rozwój Konkursu – wyróżniono te uczelnie, których studenci zgłosili najwięcej prac we wszystkich edycjach. Tylko 7 uczelni  w Polsce  otrzymało taki tytuł. Przez 12 lat trwania konkursu UŁ zgłosił w sumie 15 prac.

Konkurs Verba Veritatis jest organizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Akademię Leona Koźmińskiego. Jego celem jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego.

Podpisanie przez Uniwersytet Łódzki, jako jednej z pierwszych szkół wyższych w Polsce Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, jest potwierdzeniem ścieżki, którą uczelnia systematycznie kroczy w obszarze CSR, poprzez liczne działania, jak np. Uniwersytet Różnorodny – University Diversity, akcja „Psia kość”, systematyczna obecność na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, inicjatywy społeczne „Domni-Bezdomni”, kwestowanie na cmentarzach w celu ratowania zabytkowych nagrobków, czy wsparcie instytucjonalne (przedszkole UŁ, liceum, uniwersytety III wieku).

Redakcja: Centrum Promocji

Dyskusja (0 komentarzy)