Aktualności
Szkoły wyższe
16 Stycznia
Źródło: UŁ
Opublikowano: 2019-01-16

UŁ zwycięża w konkursie NCBR

Dziesięć ośrodków akademickich w Polsce otrzyma łącznie 295 milionów złotych dofinansowania na realizację projektów, które istotnie podniosą poziom nauczania na polskich uczelniach. Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin ogłosił wyniki konkursu NCBR Zintegrowane Programy Uczelni, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój”. Uniwersytet Łódzki, pierwszy na liście ministerialnych ocen, uzyskał finansowanie na poziomie blisko 23 mln zł.

Najlepszą ocenę w konkursie otrzymał projekt „Student’s Power – kompleksowy program rozwoju uczelni” złożony przez Uniwersytet Łódzki, który zaplanował objąć wsparciem jedną z najliczniejszych grup uczestników – 4300 osób (w tym 130 przedstawicieli kadry uczelni) – a zgłoszony projekt obejmował aż pięć z sześciu zakładanych modułów. Projekt obejmie takie kierunki studiów, jak geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna, informatyka, analiza danych i translatoryka.

– Jesteśmy największą uczelnią w centralnej Polsce. Władze Uniwersytetu Łódzkiego rozumieją, że mamy w związku z tym obowiązek konsekwentnego podnoszenia jakości we wszystkich obszarach. Pieniądze z tego konkursu bardzo pomogą nam tę misję kontynuować – mówi prorektor ds. studenckich prof. Tomasz Cieślak.

Dofinansowania otrzymają także projekty: Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu im, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Śląskiej.

Paweł Śpiechowicz

Dyskusja (0 komentarzy)