Aktualności
Szkoły wyższe
24 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-03-24

UM we Wrocławiu i AstraZeneca przygotowują program edukacyjny dla pielęgniarek

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu podpisał z firmą AstraZeneca umowę partnerską, zakładającą opracowanie i realizację programu edukacyjnego dla pielęgniarek opiekujących się pacjentami z niewydolnością serca.

Od września pielęgniarki z Europy Środkowo-Wschodniej będą mogły uczestniczyć w programie edukacyjnym opracowanym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przy wsparciu AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o. Obejmie on zajęcia teoretyczne i praktyczne w oparciu o podręcznik dla pielęgniarek i pacjentów. Efektem takiego szkolenia będzie zapewnienie bardziej jednolitego podejścia do edukacji w zakresie niewydolności serca.

Program poprowadzą: prof. dr hab. Izabella Uchmanowicz, pielęgniarka, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM we Wrocławiu oraz przewodnicząca Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions w European Society of Cardiology, oraz prof. dr hab. Piotr Ponikowski, rektor UM we Wrocławiu, tworząc modelowe centrum w zakresie opieki nad niewydolnością serca. Liderzy z krajów uczestniczących w programie będą odpowiedzialni za prowadzenie szkoleń w pozostałych częściach regionu.

To doskonała okazja dla naszej uczelni, aby stała się ośrodkiem kształcenia pielęgniarek z zakresu niewydolności serca oraz do podzielenia się naszymi doświadczeniami z zespołami z Europy Środkowo-Wschodniej — mówi prof. Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz przewodniczący Wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2016 roku dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca.

Prof. Izabella Uchmanowicz dodaje z kolei, że standaryzacja procesu kształcenia jest niezbędnym krokiem w kierunku formalnego uznania tytułu pielęgniarki niewydolności serca w Europie Środkowej i Wschodniej. Program edukacyjny pielęgniarki niewydolności serca jest powiązany z inicjatywą AstraZeneca „Global ACT on HF — Accelerate Change Together („Działajmy w obszarze niewydolności serca – razem przyśpieszmy zmianę”), która ma na celu priorytetowe traktowanie choroby, jaką jest niewydolność serca w ramach systemów opieki zdrowotnej, poprawę dostępu do profilaktyki i diagnostyki oraz poprawę opieki w tej populacji chorych.

Jesteśmy przekonani, że ten program pomoże zoptymalizować zintegrowaną opiekę nad osobami z niewydolnością serca, zwiększając poziom wiedzy pacjentów na temat swojej choroby co wpłynie na wyższy poziom samoopieki oraz obniżenie poziomu ponownych hospitalizacji – przekonuje dr Eva Turgonyi, Country Medical and Regulatory Director w AstraZeneca.

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology, ESC) dotyczące opieki nad pacjentami z niewydolnością serca zalecają, aby w celu zapewnienia ciągłości leczenia, pacjenci pozostawali pod opieką multidyscyplinarnego zespołu pracowników ochrony zdrowia, prowadzonego przez kardiologa współpracującego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarką wyspecjalizowaną w opiece nad chorym z niewydolnością serca. Prowadząc specjalistyczne szkolenia, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz AstraZeneca pomogą przygotować pielęgniarki do samodzielnego zapewnienia najlepszej możliwej opieki nad osobami z niewydolnością serca.

Niewydolność serca, która dotyka około 64 mln ludzi na całym świecie, jest poważnym problemem dla obszaru zdrowia publicznego. Szacuje się, że w Europie ze schorzeniem tym żyje 1–3% dorosłej populacji. Przyczyną znacznej części wciąż rosnących kosztów związanych z leczeniem niewydolności serca są długotrwałe i powtarzające się hospitalizacje.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)