Aktualności
Szkoły wyższe
19 Września
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-09-19

UM we Wrocławiu uruchomi Centrum Badań Omicznych

Centrum Badań Omicznych zostanie uruchomione na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Jednostka wesprze wszystkich naukowców i klinicystów uczelni w prowadzeniu zaawansowanych badań. 

Własna aparatura, najlepsi eksperci i rozwój nowych technik badawczych, od genomiki, poprzez proteomikę, po metabolomikę – to główne założenia Centrum Badań Omicznych, powstającego na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Będzie to jednostka odrębna (niezależna od katedr, zakładów czy klinik), wspierająca naukowców i klinicystów uczelni w prowadzeniu zaawansowanych badań.

To inwestycja ze środków własnych uczelni, o fundamentalnym znaczeniu dla nas wszystkich, wpisana w strategię uniwersytetu – zapowiada prof. Piotr Ponikowski, rektor UMW, dodając, że Centrum zapewni pracownikom dostęp do badań omicznych w ramach macierzystej uczelni.

Wyposażenie centrum w niezbędną aparaturę będzie kosztowało blisko 16 mln zł.

Będzie to najlepszy sprzęt na świecie, służący zarówno do nauki, jak i diagnostyki. Centrum z założenia ma być wsparciem dla innych jednostek UMW. Nie ma drugiego takiego ośrodka w Polsce, który podchodzi do omiki holistycznie i dysponuje tak ogromną bazą pacjentów, jaką mamy w naszym Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym – podkreśla dr Mariusz Fleszar z Katedry Biochemii i Immunochemii UMW.

O potencjale naukowym badań omicznych najdobitniej świadczy fakt, że w ciągu ostatnich pięciu lat pracownicy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prowadzili ponad dwieście projektów badawczych z tej dziedziny. Ważną częścią omiki są badania genomowe.

Nie ma nowoczesnej medycyny bez genetyki. Badania genomowe są nieodwracalnym kierunkiem medycyny. Informacja genetyczna leży u podstaw naszego istnienia, dlatego wykorzystywana jest w każdej dziedzinie medycznej, łącznie z chirurgią urazową. Wprowadzenie genetyki do klinik stanowi przełom, pozwalając nie tylko na identyfikację chorób, ale i wdrażanie terapii celowanych – zapewnia prof. Maria Sąsiadek, kierownik Katedry i Zakładu Genetyki UMW.

Z kolei prof. Małgorzata Krzystek-Korpacka, kierownik Katedry i Zakładu Biochemii i Immunochemii UMW, zauważa, że rzeczywistość naukowa w ostatnich latach bardzo się zmieniła. Nie wystarczą już doniesienia zjazdowe ani pojedyncze publikacje.

W cenie są badania wieloaspektowe, w których badacze nie tylko identyfikują problem, ale też proponują rozwiązania. W odróżnieniu od innych typów uczelni, uniwersytet medyczny ma do takich badań wyjątkowe warunki. Mamy zarówno klinicystów, którzy identyfikują problemy, jak i teoretyków, którzy zaproponują rozwiązanie – zapewnia.

Jak zapowiadają władze UMW, projekt centrum omicznego, łączący nauki podstawowe z naukami klinicznymi, ma być milowym krokiem w staraniach o status uczelni badawczej w 2025 roku.

Alicja Giedroyć-Skiba, źródło: UMW

Dyskusja (0 komentarzy)