Aktualności
Szkoły wyższe
22 Czerwca
Opublikowano: 2022-06-22

UMCS dołącza do sieci European Universities

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dołączył do konsorcjum ATHENA. Wraz z ośmioma innymi uczelniami będzie realizował działania z zakresu zaawansowanych technologii w szkolnictwie wyższym.

Konsorcjum ATHENA (Advanced Technology Higher Education Network Alliance) jest jednym z 24 wyłonionych w ostatnim konkursie European Universities. Uniwersytety Europejskie działają na zasadzie partnerstw instytucji szkolnictwa wyższego regionów Unii Europejskiej, które współpracują ze sobą, realizując zadania na rzecz studentów, naukowców oraz społeczeństwa. Współpraca ta wzmacnia wymianę akademicką, m.in. poprzez prowadzenie wspólnych programów studiów, projektów czy szkoleń.

Sieć ATHENA skupiała dotąd siedem uczelni partnerskich: Politécnico do Porto (koordynator), Hellenic Mediterranean University (Grecja), Universität Siegen (Niemcy), Univerza v Mariboru (Słowenia), Universita Degli Studi Niccolo Cusano Telematica Roma (Włochy), Université d’Orleans (Francja), Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (Litwa). Niedawno do sojuszu dołączył UMCS oraz hiszpański Uniwersytet w Vigo. Lubelska uczelnia jest już siedemnastą w Polsce o statusie Uniwersytetu Europejskiego.

Działania prowadzone w ramach konsorcjum ATHENA mają na celu kształtowanie cyfrowej transformacji społeczeństw, a także wspieranie rozwoju zrównoważonej i bezpiecznej gospodarki cyfrowej. To także wysokiej jakości standardy międzynarodowej edukacji, dostosowane do potrzeb globalnego rynku, podejmowanie wyzwań społecznych i środowiskowych oraz kreowanie europejskich priorytetów badawczych. Dzięki tym aktywnościom konsorcjum zapewnia najwyższe standardy zatrudnienia, wpływające na efektywne zmiany w karierze zawodowej studentów. Koncentracja na umiejętnościach i badaniach naukowych, które są motorem transformacji cyfrowej w Europie, innowacyjnym podejściu pedagogicznym, badawczym i rozwojowym, włączeniu społecznego wymiaru współpracy z lokalnymi społecznościami oraz dążenie do doskonałości poprzez intensywną międzynarodową współpracę otwiera drogę dla ATHENY do budowania wysokiej jakości standardów w Europejskim Obszarze Edukacyjnym.

Możliwość uczestnictwa w tego typu inicjatywie to szansa na rozwijanie umiędzynarodowienia kształcenia (poprzez uatrakcyjnienie programów studiów), jak również badań i transferu wiedzy oraz technologii, ukierunkowanych na potrzeby społeczne i uwarunkowania regionu. Współpraca z ośmioma uniwersytetami z całej Europy to szereg możliwości dla studentów UMCS, takich jak odbywanie studiów, staży na zagranicznych uczelniach, zdobywanie wspólnych dyplomów czy uzyskiwanie poświadczeń różnych kwalifikacji cząstkowych (tzw. microcredentials). Dla nauczycieli akademickich zaś to możliwość zbierania dobrych praktyk od partnerów zagranicznych, a także odbywania staży naukowych czy wizyt studyjnych.

W sumie w dwóch dotychczasowych konkursach Komisja Europejska wyłoniła 41 konsorcjów, które na zwiększenie mobilności studentów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego, otrzymały łącznie 287 mln euro. W tym gronie są także polskie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński (UNA Europa), Uniwersytet Warszawski (4EU+), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (EPICUR), Uniwersytet Gdański („European University of the Seas”), Uniwersytet Opolski (FORTHEM), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (YUFE), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (UNIVERSEH), Politechnika Śląska (EURECA-PRO), Uniwersytet Śląski (T4E), Politechnika Wrocławska (Unite!), Politechnika Łódzka (ECIU), Uniwersytet Wrocławski (Arqus), Politechnika Warszawska i Politechnika Gdańska (obie w ENHANCE), Politechnika Poznańska (EUNICE), Uniwersytet Łódzki (UNIC).

Nabór do trzeciej edycji zakończył się 22 marca. O status Uniwersytetu Europejskiego ubiegają się w niej m.in. Politechnika KoszalińskaPolitechnika BiałostockaSzkoła Główna Gospodarstwa WiejskiegoUniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w CzęstochowieSzkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)