Aktualności
Szkoły wyższe
22 Maja
Fot. B. Proll
Opublikowano: 2017-05-22

UMCS ma nowego Honorowego Profesora –- prof. Kongkiti Phusavat

18 maja 2017 r. tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej otrzymał prof. Kongkiti Phusavat. Uroczystość odbyła się w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji, przewodniczył jej rektor UMCS, prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Sylwetkę prof. Phusavata przedstawiła wszystkim zebranym dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek, prof. nadzw., kierownik Zakładu Zarządzania UMCS. Honorowy Profesor jest absolwentem Virginia Polytechnic Institute and State University – Virginia Tech (USA), gdzie uzyskał też stopień doktora w dyscyplinie Inżynieria systemów (1995). Od 2005 r. do chwili obecnej pracuje jako dyrektor międzynarodowego programu doktorskiego z zakresu inżynierii przemysłowej w Kasetsart University w Bangkoku.

Prof. Phusavat jest osobą integrującą Wydział Ekonomiczny UMCS z międzynarodowym środowiskiem naukowym. Efektem współpracy naukowca z Wydziałem było m.in. powołanie międzynarodowego wydawnictwa naukowego „ToKnowPress” (jego założycielem, obok UMCS, były ISSBS ze słoweńskiego Celje oraz Kasetsart University w Bangkoku), a także przygotowanie „Projektu innowacyjnego: Nowy model kompleksowej obsługi potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw – Inno-Broker”, czy wreszcie uruchomienie nowego kierunku kształcenia „Logistyka” i unowocześnienie programu studiów doktoranckich realizowanych na Wydziale.

Podczas uroczystości, w dowód uznania za szczególny wkład w realizację wieloletniej i aktywnej współpracy z Wydziałem Ekonomicznym, rektor UMCS i dziekan Wydziału Ekonomicznego wręczyli prof. Phusavatowi dyplom oraz statuetkę Marii Curie. Na zakończenie głos zabrał gość honorowy, który w ciepłych słowach mówił o przyjaźni między naukowcami z Bangkoku a pracownikami Wydziału Ekonomicznego UMCS.

Tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej stanowi formę szczególnego wyróżnienia i jest nadawany przez Senat UMCS osobom zasłużonym dla uczelni w dziedzinie dydaktyki, kształcenia kadry i współpracy w zakresie nauki oraz sztuki.
Katarzyna Kozielewicz

Dyskusja (0 komentarzy)