Aktualności
Szkoły wyższe
07 Listopada
Opublikowano: 2017-11-07

UMCS na 1. miejscu w Polsce w zakresie umiędzynarodowienia

Zgodnie z najnowszym raportem  „Studenci zagraniczni w Polsce 2017” Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, przedstawiającym aktualne trendy w zakresie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie znalazł się na 1. miejscu w Polsce w kategorii „umiędzynarodowienie uniwersytetów”, osiągając tym samym najwyższy współczynnik umiędzynarodowienia – 6,72%.

Z analizy raportu jasno wynika, że UMCS zajmuje najwyższą pozycję wśród czołowych szkół wyższych w całej Polsce, z łączną liczbą 1600 studentów zagranicznych (awans aż o 5 pozycji w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia). W bieżącym roku akademickim naukę na pierwszym roku studiów w murach uniwersytetu rozpoczęło 670 cudzoziemców.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zajmuje również 1. miejsce wśród uczelni publicznych w kształceniu studentów z Ukrainy (1393 osoby). W zestawieniu obejmującym „Studentów z Białorusi” uczelnia uplasowała się z kolei na 4. miejscu z liczbą 135 studentów (awans aż o 7 pozycji w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia), a w kategorii „wielokulturowość na uniwersytetach” zajmuje 11. pozycję wśród czołowych 20 ośrodków akademickich.

Raport Studenci zagraniczni w Polsce jest cykliczną publikacją opracowywaną przez analityków programu “Study in Poland” prezentującą najaktualniejsze dane nt. studentów zagranicznych na polskich uczelniach. Część z nich to ekskluzywne, niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego. Raport analizuje tendencje na polskim rynku edukacyjnym i ewolucje w kompozycji grupy studentów obcokrajowców na przestrzeni lat – w różnych przekrojach. Tegoroczny raport to ósma edycja publikacji przygotowanej w ramach programu promocji polskich uczelni za granicą „Study in Poland”, prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)