Aktualności
Szkoły wyższe
12 Czerwca
Opublikowano: 2017-06-12

UMCS otrzymał prestiżowe logo HR Excellence in Research

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymał logo HR Excellence in Research przyznawane przez Komisję Europejską i tym samym dołączył do elitarnego grona polskich jednostek badawczych, mogących pochwalić się tym prestiżowym wyróżnieniem. O logo HR mogą ubiegać się instytucje, które stwarzają naukowcom jak najlepsze warunki pracy oraz zapewniają przejrzyste procesy rekrutacji i odpowiednią przestrzeń do rozwoju nauki, zgodnie z europejskimi standardami.

Posiadanie logo HR jest premiowane m.in. w międzynarodowych konkursach grantowych KE (takich jak Horyzont 2020), krajowych konkursach grantowych NCN i NCBiR oraz konkursach i programach finansowania nauki MNiSW.

Pozostałe korzyści dla uczelni wynikające z posiadania logo HR:
• Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych będzie przyznawał odpowiednią liczbę punktów (punkt 16 ankiety – Informacja o najważniejszych osiągnięciach jednostki w okresie, którego dotyczy ankieta w zakresie pozostałych efektów działalności naukowej lub działalności w zakresie sztuki);
• prestiż i wyróżnienie dla Uczelni jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R), zgodne z europejskimi standardami;
• znaczący wzrost poziomu atrakcyjności zatrudnienia na Uczelni, stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej i respektującej transparentne zasady przy rekrutacji pracowników;
• prawo do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców EURAXESS.

Logo HR jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w UE. Jest to także wyróżnienie dla instytucji działających w sferze B+R (w tym uczelni) oraz organizacji finansujących badania, które wdrożą zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz stwarzają przyjazne środowisko pracy i rozwoju. Karta i Kodeks opisują prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające. Dokumenty nakreślają potrzebę tworzenia dobrych i stabilnych warunków pracy dla naukowców na każdym etapie ich ścieżki zawodowej. Jednostki otrzymujące logo zobowiązują się do tworzenia takich warunków pracy, rozwoju kariery oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)