Aktualności
Szkoły wyższe
04 Lutego
Źródło: www.lublin.eu
Opublikowano: 2022-02-04

UMCS pomoże rozwijać dane przestrzenne Lublina

W rozwoju miejskich danych przestrzennych Lublina uczestniczyć będą naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Porozumienie o współpracy z miastem w tym zakresie obejmuje realizację projektów naukowych, badawczych, rozwojowych i edukacyjnych.

Umowę o współpracy dotyczącą rozwoju miejskich danych przestrzennych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Lublina (SIPL) podpisali 3 lutego prezydent miasta dr Krzysztof Żuk oraz dr hab. Michał Łuszczuk, zastępca dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS. W jej ramach planowane są wspólne projekty naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe oraz edukacyjne, w szczególności w zakresie SIPL. Dane przestrzenne zgromadzone w Systemie Informacji Przestrzennej Lublina będą udostępniane i jednocześnie zasilane danymi wytworzonymi w ramach prac Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Dodatkowo studenci pod kierunkiem pracowników naukowych UMCS będą realizować tematy badawcze, zaś miasto udzieli wsparcia w tym zakresie. Zawarte porozumienie mówi także o wspólnych działaniach o charakterze promocyjnym.

Szczególnie cenne dla nas jest przełożenie kompetencji badawczych pracowników Instytutu na skuteczne wsparcie administracji Lublina w oferowaniu nowoczesnych usług na rzecz obywateli, w szczególności w zakresie rozwijania i uatrakcyjniania Systemu Informacji Przestrzennej Lublina. Porozumienie stwarza także znakomitą okazję do podnoszenia umiejętności oraz zdobywania doświadczenia przez naszych studentów. Mam nadzieję, że efektami tego będą fascynujące projekty badawcze realizowane w formie prac dyplomowych. Dobrze pamiętamy, że misją uczelni, w tym także naszego Instytutu, jest przyczynianie się do rozwoju miasta – zaznaczył dr hab. Michał Łuszczuk, prof. UMCS, zastępca dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

W ramach porozumienia uczelniana jednostka planuje udostępnić infrastrukturę w celu utworzenia repozytorium danych przestrzennych.

Mamy bogate zasoby wszelkiego rodzaju archiwalnych map, które studenci w ramach zajęć akademickich oraz koła naukowego GeoIT będą skanować, poddawać analizie i obróbce. Efekt ich pracy będzie następnie przechowywany w miejskim repozytorium danych przestrzennych oraz udostępniany na portalach miejskich – deklaruje Albert Wójcik, dyrektor Wydziału Geodezji w Urzędzie Miasta Lublin.

Współpracy pomiędzy IGSEiGP a miastem trwa już od dłuższego czasu, a jej efekty są widoczne choćby na jednym z nowych geoportali miejskich. W ramach portalu Porównywarka, czyli jednego z czterech modułów funkcjonujących w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Lublina SIPL, udostępniono dwie warstwy opracowane przez dr. Jakuba Kunę, pracownika Katedry Geomatyki i Kartografii UMCS. Jest to mapa ewidencyjna Lublina z 1928 roku oraz zdjęcia lotnicze z 1944 r. przetworzone do ortofotomapy. W planach jest m.in. opracowanie kolejnych warstw, w tym zdjęć lotniczych z lat 50., 70., i 80. oraz map z archiwum Wydziału Geodezji. Studenci będą pracować na danych będących w zainteresowaniu miejskich urzędników, zaś UM umożliwi studentom praktyki i staże w wydziałach: Geodezji oraz Informatyki i Telekomunikacji, tak żeby mogli poznawać narzędzia, metody i specyfikę pracy w zakresie danych przestrzennych. Portal Porównywarka to rozwiązanie pozwalające porównywać mapy z różnych okresów i analizować, w jaki sposób Lublin zmieniał się na przestrzeni lat.

W Lublinie kontynuujemy proces budowania relacji na linii miasto – uczelnie – biznes – mieszkańcy. Posiadając tak duży potencjał, zarówno jeśli chodzi o zasoby, jak i aktualne możliwości techniczne w udostępnieniu wszelkich danych przestrzennych, chcemy rozwijać ten obszar przy współpracy ze środowiskiem naukowym. Mieszkańcy powszechnie korzystają z naszych portali mapowych, a możliwość prezentacji efektów pracy na geoportalach miejskich na pewno będzie służyć popularyzacji tematyki i znacząco zwiększy możliwość dotarcia do interesujących danych dla mieszkańców – podkreśla Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

W Systemie Informacji Przestrzennej Lublina gromadzone są dane geodezyjne, geograficzne, planistyczne i wszystkie inne, które mają swoje odniesienie w przestrzeni miasta. System składa się obecnie z czterech modułów. Oprócz wspomnianej Porównywarki zawiera: Mapy 2D, E-usługi i Mapy 3D. W module Mapy 2D można zobaczyć kilka zdefiniowanych tematycznie widoków: plan miasta, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium, mapę własności gruntów, mapę zasadniczą, mapę przyrodniczą, mapę historyczną. Można też stworzyć własną kompozycję. Moduł E-usługi służy do obsługi interesantów Urzędu Miasta Lublin oraz do różnych grup odbiorców, tj. geodetów uprawnionych, rzeczoznawców majątkowych, komorników sądowych, notariuszy. Przy jego pomocy mieszkańcy mogą zamówić oraz opłacić płatnością elektroniczną wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, mapy zasadnicze i ewidencyjne, a także wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe portale (geodety, rzeczoznawcy, komornika, projektanta, branżysty, narada koordynacyjna) skierowane są bezpośrednio do uprawnionych grup zawodowych. Moduł Mapy 3D to z kolei interaktywny model 3D Lublina opracowany na podstawie lotniczego skaningu laserowego (LIDAR). Umożliwia korzystanie z produktów powstałych z przetworzenia chmury punktów, czyli modelu miasta Mesh 3D oraz modeli budynków w standardzie LOD.

MK, źródło: UMCS

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)