Aktualności
Szkoły wyższe
18 Kwietnia
Opublikowano: 2018-04-18

UMCS: Ruszyła internetowa rejestracja kandydatów na studia

16 kwietnia została uruchomiona Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia w UMCS, która potrwa do 6 lipca. Nieco wcześniej, bo do 25 czerwca, można się rejestrować na kierunki studiów, na których wymagany jest egzamin wstępny przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną (oferta kształcenia na Wydziale Artystycznym oraz logopedia z audiologią na Wydziale Humanistycznym).

Dokładnie 11 lipca ogłoszone zostaną listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia. Odbędzie się to poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK.

W dniach 13-14 lipca i 16 lipca będą przyjmowane dokumenty w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym lub kolejnych terminach, komisja rekrutacyjna ogłosi następną listę osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca.

UMCS oferuje kształcenie na 11 wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Kandydaci na studia w UMCS mogą wybierać spośród 80 kierunków i ponad 250 specjalności. Chętni zapraszani są także na studia podyplomowe oraz na studia doktoranckie. W ofercie znajduje również kształcenie z językiem wykładowym angielskim. Na uwagę zasługuje tutaj dostępna już od ubiegłego roku oferta stacjonarnego, anglojęzycznego kierunku studiów I stopnia pn. Tourism Management, na którym będą bezpłatne miejsca dla kandydatów na studia. Tourism Management (Hospitality, Travel and Tourism Services) są to studia zorientowane wokół zagadnień związanych z przygotowaniem pracowników sektora turystycznego, który jest jedną z  prężnie rozwijających się dziedzin ekonomicznych.

Kandydatom uczelnia proponuje dwa nowe, anglojęzyczne kierunki studiów II stopnia:
1. Education and Therapy (Edukacja i Terapia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii) z trzema specjalnościami: Edukacja dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, Terapia zajęciowa, Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami,
2. Intercultural communication in education and the workplace (Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy na Wydziale Humanistycznym) wraz z modułem kulturoznawczym, modułem język w kulturze, modułem praktycznej nauki języka angielskiego oraz modułem dyplomowym. Kształcenie na tym kierunku będzie miało charakter bezpłatny, dzięki uzyskanemu przez UMCS finansowaniu w ramach projektu Zintegrowany UMCS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W tym roku modyfikacja oferty kształcenia przebiega przede wszystkim pod kątem wzmocnienia dostępnych już kierunków, poprzez uruchomienie na nich nowych i praktycznych specjalności. Wymienić tutaj można m.in. na studiach II stopnia na kierunku chemia – nową specjalność pn. technologie fotoniczne i światłowodowe, na biologii specjalność dotyczącą bioanalityki, nową specjalność na studiach II stopnia z International Relations pn. „International Institutions”, na której kształcić będą się przyszli pracownicy instytucji i organizacji międzynarodowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.irk.umcs.pl

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)