Aktualności
Szkoły wyższe
19 Listopada
Fot. Bartosz Proll
Opublikowano: 2021-11-19

UMCS zaczyna współpracę z Centralnym Ośrodkiem Informatyki

Porozumienie o współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, największą w kraju firmą realizującą projekty IT dla sektora publicznego, podpisały 18 listopada władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Umowa między UMCS a COI zakłada realizację wspólnych projektów naukowych, informatycznych, wdrożeniowych, edukacyjnych oraz społecznych, a także organizację programów praktyk i staży zawodowych dla członków społeczności akademickiej. Firma udzieli również wsparcia merytorycznego pracownikom i studentom w zakresie prac w obszarze informatyki. Oba podmioty zadeklarowały podjęcie wspólnej aktywności zmierzającej do promowania tej dziedziny nauki.

Ten dokument otwiera nowy rozdział dla uniwersytetu i mam nadzieję, że również dla COI, związany z tym, co traktujemy jako absolutny priorytet, a mianowicie informatyzację i cyfryzację naszej uczelni rozumianą w różnych aspektach – podkreślił prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS. – Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości współpraca zaowocuje wydarzeniami, sukcesami zarówno na polu dydaktycznym, kształceniowym, ale również naukowo-badawczym – dodał.

Rektor przyznał też szybki przepływ informacji związany z informatyzacją jest konieczny również w organizacji administracji uniwersyteckiej – wymusza go czas, w którym obecnie funkcjonujemy.

Prof. Zbigniew Pastuszak, prorektor  UMCS ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, który nadzorował proces przygotowujący do podpisania dzisiejszego porozumienia zwrócił uwagę na możliwości płynące z nawiązanej współpracy.

Jesteśmy zainteresowani tym, żeby żyło nam się sprawniej i lepiej, jeżeli chodzi o relacje między nami a różnego rodzaju instytucjami publicznymi. Wiemy, że bardzo wiele już w Polsce dokonano w zakresie cyfryzacji procesów administracyjnych, ale COI odpowiada za różne systemy, z których na co dzień korzystamy: począwszy od zwykłych, prostych spraw związanych z naszymi dokumentami osobistymi, po obsługę systemu poruszania się po autostradach – zaznaczył prof. Pastuszak.

Zapowiedział również, że współpraca pomiędzy UMCS i COI obejmie realizacje wspólnych projektów na poziomie miasta i regionu z wykorzystaniem różnego rodzaju źródeł finansowania, związanych ze strategiami cyfryzacji naszego kraju.

To wykorzystanie możliwości, które posiada COI i kompetencji, które również my możemy dostarczyć do realizacji chociażby projektów związanych ze zmianami klimatycznymi czy innymi nastawionymi na przewidywanie na podstawie analizy dużych zbiorów danych, przewidywanie pewnych procesów zachodzących w społeczeństwie, środowisku czy klimacie – sugerował prof. Pastuszak.

Współpracę zainaugurują w najbliższym czasie praktyki dla studentów UMCS. Już w dniu podpisania umowy żacy mogli natomiast skorzystać z wiedzy ekspertów Centralnego Ośrodka Informatyki. Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS zorganizowano spotkanie pn. #CYFRYZACJATOFRAJDA, podczas którego żacy wysłuchali m.in. wykładu na temat tworzenia wydajnych i bezpiecznych systemów oraz aplikacji, z których korzystają miliony obywateli.

Liczymy na owocną współpracę, zarówno w zakresie kształcenia studentów, jak i wytwarzania produktów pracy z COI, które służą do cyfryzacji relacji między naszym klientem, czyli obywatelem i państwem, bo tutaj mamy jeszcze dużo do zrobienia. Liczymy na to, że wspólnie z UMCS jeszcze szybciej i lepiej będziemy cyfryzować tę relację obywatel-państwo. Liczymy także na pomysły, które pojawią się na uczelni, które będą innowacyjne i pomogą nam lepiej dostarczać nasze produkty – powiedział Przemysław Koch, dyrektor COI.

Centralny Ośrodek Informatyki został powołany w 2010 roku przez ministra spraw wewnętrznych i administracji w wyniku połączenia Terenowych Banków Danych i Wojewódzkich Ośrodków Informatyki. Jest obecnie największą w kraju firmą realizującą projekty IT dla sektora publicznego. Wykonuje zadania wyznaczane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Świadczy kompleksowe usługi IT&N zapewniające rozwój i niezawodne funkcjonowanie systemów na potrzeby zadań stawianych przed administracją publiczną, a także zapewnia poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie najważniejszych systemów państwowych. Jednocześnie COI realizuje potrzeby obywateli, udostępniając przyjazne w użyciu e-usługi. Dzięki zastosowaniu wyspecjalizowanych technologii instytucje państwowe mogą działać sprawniej i być bardziej przyjazne dla mieszkańców. COI odpowiada za wdrożenie takich systemów, jak m.in.: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, e-dowód czy login.gov.pl.

MK, źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)