Aktualności
Szkoły wyższe
16 Marca
Opublikowano: 2017-03-16

Umowa medialna UPJPII z TVP3 Kraków

Umowa medialna pomiędzy Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II a Telewizją Polską Oddział w Krakowie podpisana. Dla studentów i absolwentów UPJPII to usankcjonowanie nowych przestrzeni nauki i zawodowej działalności.

Efekty pracy studentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie będą jeszcze bardziej widoczne na antenie Telewizji Polskiej i to nie tylko w jej regionalnym, krakowskim paśmie. A sprawi to podpisane porozumienie między UPJPII a TVP3Kraków, które zakłada daleko idącą współpracę obu instytucji.

List intencyjny o współpracy medialnej podpisali: ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, rektor UPJPII, ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII, a zarazem dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej tejże uczelni oraz p. Marek Szczepanek, p.o. dyrektora TVP3 Oddział Kraków.

Współpraca pomiędzy obiema instytucjami nie jest czymś nowym, szczególnego wymiaru nabrała podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, kiedy to studenci UPJPII nie tylko działali w przestrzeni uniwersyteckiej Telewizji JP2TV, dysponującej infrastrukturą telewizyjną, z której na co dzień korzystają w ramach zajęć naukowo-dydaktycznych i warsztatowych prezentując efekty swojej pracy na stronach internetowych uczelni, ale widoczni byli także dzięki owej współpracy na antenie TVP3 Kraków. Jak powiedział Marek Szczepanek „praca młodzieży uniwersyteckiej podczas ŚDM-u była «modelowa». Teraz chcemy to pomnożyć. W Telewizji Polskiej realizowane są duże formaty, otwierają się audycje realizowane dla programu I TVP. Będzie to dla młodych ludzi zintensyfikowany proces uczenia się dużej telewizji”. Ks. Michał Drożdż, kierujący instytutem dziennikarstwa, nie krył radości, że studenci zdobywać będą nowe kompetencje warsztatowe, a do TVP wniosą w zamian młodzieńczy potencjał i solidnie wypracowane podstawy do tej pracy, a i piękne wartości będą mieli możliwość przekazywać w nowoczesny sposób. Ks. rektor zdobył pewność, jak mówił,  łatwiejszego dostępu do praktyk studenckich pod okiem profesjonalistów, a co najważniejsze – praktyków, otworzyły się tym samym większe możliwości startu zawodowego dla absolwentów tego kierunku. Szczegółowo omówione zostały 3 projekty, w tym jeden już jest w trakcie realizacji. Mowa o 12-odcinkowym cyklu „Wielkie nieba”, zamówionym przez Redakcję Katolicką I Programu Telewizji Polskiej, jako część programu „Między Niebem a Ziemią”. Tym samym studenci UPJPII i ich praca będą jeszcze bardziej widoczne, nawet w porównaniu z czasem ŚDM-u, na profesjonalnej antenie publicznej telewizji.

Marta Mastyło

Dyskusja (0 komentarzy)