Aktualności
Szkoły wyższe
28 Września
Opublikowano: 2018-09-28

Unikatowa pracownia w GUM

W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym powstanie pracownia symulacji kardiologicznej. Budżet projektu „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii” wynosi 10 509 495,70 zł. Powstanie pracowni poprawi jakość specjalizacyjnego kształcenia kardiologicznego lekarzy.

Projekt zakłada przeszkolenie 900 osób: lekarzy, rezydentów, stażystów, lekarzy odbywających specjalizację w trybie pozarezydenckim, a także lekarzy specjalistów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje. Partnerem projektu jest Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego.

Dzięki projektowi wprowadzone zostaną kursy wykraczające poza program specjalizacji kardiologicznej, a zakup specjalistycznego sprzętu pozwoli kształcić z wykorzystaniem technik symulacji medycznej. Zakres szkoleń dotyczy zagadnień opartych na Evidence Based Medicine (korzystanie w postępowaniu klinicznym z wiarygodnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa terapii, których dostarczają wyniki badań eksperymentalnych oraz  obserwacyjnych). Szkolenia zostaną zorganizowane w ramach 3 modułów: echokardiografii przezprzełykowej, kardiologii interwencyjnej oraz szkoleń z tzw. Point of Care. Do tej pory w ofercie polskich uczelni medycznych nie istniała forma kształcenia symulacyjnego w zakresie nauczania wysokospecjalistycznego, co odbiegało od standardów europejskich.

Inwestycja w GUM zostanie sfinansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia pochodzących z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). MZ przeznaczyło na ten cel 80 mln zł. Dofinansowanie otrzyma 12 podmiotów: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

JK

(Źródło: Rynek Zdrowia)

Dyskusja (0 komentarzy)