Aktualności
Szkoły wyższe
25 Kwietnia
Opublikowano: 2017-04-25

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach działać będzie na kilku frontach

Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach a Gminą Bieruń odbyło się 12 kwietnia br. w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych. Zarówno burmistrz miasta Bierunia Krystian Grzesica, jak i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. Robert Tomanek, prof. UE, zgodnie podkreślili wagę zawartej umowy, dzięki której obie strony będą mogły zintensyfikować współpracę oraz realizować w przyszłości wspólne przedsięwzięcia pozytywnie wpływające na rozwój gminy i jej otoczenia.

W tym samym czasie parafowana została również, w obecności prof. Tomanka i prezesa Zarządu Klastra Innowacyjne Strategie SA Arkadiusza Zalewskiego, deklaracja przystąpienia katowickiej uczelni do klastra, co pozwoli na transfer wiedzy i doświadczenia, a także zespołowe uczestnictwo w cyklu tworzenia, wdrażania oraz komercjalizacji innowacji.

az

(źródło: ue.katowice.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)