Aktualności
Szkoły wyższe
20 Października
Opublikowano: 2021-10-20

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kończy 85 lat

Wraz z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2021/2022 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rozpoczął obchody 85-lecia istnienia. Hasło jubileuszu to: „Siła w jedności”.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach powstał w grudniu 1936 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 11 stycznia 1937 r. – kilkudziesięciu studentów rozpoczęło wówczas naukę na Wydziale Organizacji Przemysłowej. Uczelnia jest jedną z najstarszych na Górnym Śląsku, jedną z pięciu (publicznych) ekonomicznych w kraju i największą w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych. Od początku stawia na edukację w zakresie wiedzy o nowoczesnej gospodarce oraz na współpracę z biznesem i administracją publiczną.

Obecnie w katowickim kampusie oraz filii w Rybniku kształci się w blisko 9 tys. studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Rocznie uczelnia pozyskuje oraz udostępnia studentom i absolwentom łącznie ok. 1600 ofert rekrutacyjnych, w tym ponad 870 ofert pracy oraz blisko 700 ofert umów zleceń, płatnych staży, praktyk i umów o dzieło.

Działalność naukowo-badawcza UE Katowice prowadzona jest w dyscyplinach naukowych: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, a realizowana w ramach czterech Wydziałów: Ekonomii; Finansów; Informatyki i Komunikacji oraz Zarządzania.

Studenci i pracownicy korzystają z licznych stypendiów oraz programów zagranicznych w ramach blisko 400 umów międzynarodowych. Średniorocznie członkowie społeczności akademickiej odbywają ponad 500 wyjazdów zagranicznych, a uczelnia gości ponad 300 osób z zagranicy. Uniwersytet konsekwentnie wdraża strategię internacjonalizacji. Jest pierwszą uczelnią w województwie śląskim z międzynarodową akredytacją instytucjonalną CEEMAN International Quality Accreditation (IQA) – jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych w obszarze edukacji menedżerskiej. Obecnie stara się o kolejne akredytacje międzynarodowe: AACSB – dla uczelni oraz EFMD – dla kierunku International Business (studia II stopnia).

W ciągu 85 lat Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wykształcił ponad 140 tys. cenionych przez pracodawców absolwentów. Z danych pochodzących z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych wynika, że w województwie śląskim, wśród wszystkich uczelni publicznych, to właśnie absolwenci UE (studiów I i II stopnia łącznie) średnio najszybciej podejmują pierwszą pracę po uzyskaniu dyplomu (1,6 miesiąca), jak i pierwszą pracę na umowę o pracę po uzyskaniu dyplomu (2,12 miesiąca).

W premierowym rankingu najlepszych pracodawców magazynu „Forbes” („Poland’s Best Employers 2021”) UE w Katowicach uplasował się na podium, zajmując 3. miejsce w kraju w zestawieniu branżowym „szkolnictwo wyższe i nauka” oraz 43. miejsce w pełnym zestawieniu. Badanie przeprowadzono wśród 1800 pracodawców zatrudniających na terenie Polski co najmniej 250 pracowników, a wyniki oparto o blisko 160 tys. opinii respondentów w 7 obszarach obejmujących: wizerunek i wzrost, rozwój i perspektywy, relacje między pracownikami i zarządzanie, płaca, warunki pracy i sprzęt, zrównoważony rozwój, obciążenie pracą.

Punktem kulminacyjnym roku jubileuszowego będzie Święto Uczelni, które zaplanowano na 11 stycznia 2022 r. W ramach obchodów odbędzie się również specjalny koncert w Operze Śląskiej, a także zjazd absolwentów.

źródło: UE w Katowicach

Dyskusja (0 komentarzy)