Aktualności
Szkoły wyższe
11 Marca
Opublikowano: 2019-03-11

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przystąpił do PRME

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przystąpił do inicjatywy PRME (Principles for Responsible Management Education).

Wspierana przez Organizację Narodów Zjednoczonych PRME została założona w 2007 roku jako platforma promująca zagadnienia zrównoważonego rozwoju w uczelniach na całym świecie i wyposażająca studentów w narzędzia umożliwiające wprowadzania zmian w tym zakresie. Inicjatywę tę wspiera już ponad 730 sygnatariuszy, dzięki czemu stała się ona największym zorganizowanym przedsięwzięciem łączącym ONZ z placówkami szkolnictwa wyższego związanymi z zarządzaniem. Jak czytamy w akcie założycielskim, szkoły biznesu i zarządzania, a także inne instytucje związane z tymi sektorami, odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu mentalności i umiejętności przyszłych liderów i mogą być potężnymi siłami napędowymi zrównoważonego rozwoju korporacyjnego. Cele zrównoważonego rozwoju PRME realizuje poprzez odpowiedzialną edukację zarządzania.

We wniosku o członkostwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w PRME rektor uczelni, prof. dr hab. Andrzej Kaleta, wskazał, że jako instytucja szkolnictwa wyższego zaangażowana w rozwój obecnych i przyszłych menedżerów uniwersytet zobowiązuje się do wdrożenia zasad odpowiedzialnego zarządzania edukacją oraz wymiany skutecznych praktyk związanych z tymi zasadami z innymi instytucjami akademickimi”. Dodał, że powinny one służyć za przykład wartości i postaw przekazywanych studentom.

PRME podlega Komitetowi Sterującemu PRME. Co dwa lata odbywają się światowe fora członków inicjatywy. Koordynatorem ze strony UE we Wrocławiu jest dr hab. Magdalena Rojek-Nowosielska, członek Komisji Rektorskiej ds. Społecznej Odpowiedzialności (Green Team).

Źródło: UE Wrocław

Dyskusja (0 komentarzy)