Aktualności
Szkoły wyższe
03 Lipca
Opublikowano: 2017-07-03

Uniwersytet Gdański będzie kształcił poszukiwanych na rynku pracy specjalistów analizy danych

Analiza Danych – Big Data to nowa specjalność, którą będzie można wybierać po dostaniu się na kierunek Informatyka i ekonometria na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego od roku akademickiego 2017/2018. Specjaliści z zakresu zaawansowanych operacji analizy danych są poszukiwani między innymi w bankach, zakładach ubezpieczeniowych i innych instytucjach finansowych oraz przedsiębiorstwach funkcjonujących na globalnym i silnie konkurencyjnym rynku. Analityk danych jest postrzegany jako zawód teraźniejszości i przyszłości.

We wtorek 20 czerwca ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie Gdańskim. Oferta uczelni na rok akademicki 2017/18 to w sumie 74 kierunki studiów i 223 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, w tym pięć nowych kierunków i jedna nowa specjalność, na którą jest bezpośrednio prowadzona rekrutacja. W ofercie Wydziału Zarządzania pojawiła się również nowa specjalność Analiza danych – Big Data, którą będzie można wybrać po dostaniu się na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria (oferta dotyczy zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych). Specjalność przygotowuje do pracy w charakterze analityka danych.

Specjalność Analiza danych – Big Data to studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Informatyka i Ekonometria. Studia są prowadzone przez doświadczoną kadrę naukowców zajmujących się praktyką i teorią analizy danych.

Analiza Danych – Big Data to kolejna na Uniwersytecie Gdańskim specjalność, wpisująca się interdyscyplinarne kształcenie. Łączy w sobie wiedzę i umiejętności:

  • informatyczne – w zakresie umiejętności konstruowania i posługiwania się bazami danych, sieci komputerowych, inżynierii oprogramowania i systemów informacyjnych w zarządzaniu
  • analityczne – w zakresie wiedzy i umiejętności przygotowania i prowadzenia badań ilościowych, analizy danych z wykorzystaniem narzędziami matematyki, statystyki, sztucznej inteligencji, Data Minig w tym: Text i Web Mining, posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do analizy i wizualizacji danych

Analiza danych – Big Data to specjalność studiów przygotowująca do ambitnej i ciekawej pracy w działach analiz wszystkich tych podmiotów, których funkcjonowanie zależy od głębokiej znajomości rynku, jego bieżących i przyszłych trendów, a także postaw i preferencji uczestników rynku. Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zaawansowanych operacji analizy danych zgłaszają banki, zakłady ubezpieczeniowe i inne instytucje finansowe, a także przedsiębiorstwa funkcjonujące na globalnym i silnie konkurencyjnym rynku. Analityk danych jest postrzegany jako zawód teraźniejszości i przyszłości. Absolwenci specjalności Analiza danych – Big Data będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w zakładach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych, przedsiębiorstwach z branży IT, firmach doradczych i konsultingowych czy przedsiębiorstwach związanych z e-commerce.

Celem kształcenia na tej specjalności jest dzielenie się ze studentami praktyczną i użyteczną wiedzą o zastosowaniu metod ilościowych, a także umiejętnościami obsługi programów komputerowych wspomagających procesy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie w warunkach szybko rosnących zasobów informacji. Studenci specjalności poznają w szczególności wszystkie etapy procesu wnioskowania, począwszy od sformułowania problemu, przez identyfikację jego kluczowych cech, konstrukcję próby badawczej, identyfikację źródeł dodatkowej informacji o populacji, przez techniki realizacji badań, analizę źródeł i wielkości błędów, do formalnych modeli wnioskowania statystycznego, analizy wielowymiarowej, kończąc na prezentacji i wizualizacji uzyskanych wniosków. W procesie tym studenci zapoznają się z metodami analizy danych typowymi dla podejścia big data, takimi jak: metody sztucznej inteligencji, analiza wielowymiarowa, analiza sieci społecznościowych, analiza text mining. Studenci poznają także najważniejsze systemy komputerowe wspierające analizę big data, w tym język SQL, NoSQL, R, Python, NodeXL, Pajek, RapidMiner, Apache Hadoop, Statistica, IBM SPSS. Na każdym semestrze student ma możliwość uzupełniania swojej wiedzy i umiejętności zgodnie z własnymi preferencjami i planowaną ścieżką zawodową, dzięki bogatej ofercie wykładów do wyboru.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności Analiza danych – Big Data: Big Data, Metody sztucznej inteligencji, Analiza sieci społecznościowych, Text mining, Analiza wielowymiarowa, Analiza wielowymiarowa cech jakościowych, Techniki imputacji danych, Zaawansowane metody wizualizacji i raportowania danych, Prognozowanie i symulacje, Programowanie obliczeń, Język SQL, Hurtowanie danych, Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe, Statystyczna analiza decyzji, Techniki badań sondażowych, Analiza statystyczna w badaniach rynku, Modele parametryczne, Analiza historii zdarzeń, Metody aktuarialne.

Rekrutacja na kierunek Informatyka i ekonometria, w ramach którego można wybrać specjalność Analiza danych – Big Data jest prowadzona na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia. Specjalność Analiza danych – Big Data jest jedną z trzech specjalności na kierunku Informatyka i ekonometria. Pozostałe dwie specjalności to Analityka gospodarcza oraz Aplikacje informatyczne w biznesie, na którą jest oddzielna, bezpośrednia rekrutacja.

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego na rok 2017/2018 znajduje się na stronie: http://ug.edu.pl/media/aktualnosci/67205/rekrutacja_na_uniwersytet_gdanski_-_rok_akademicki_20172018

Beata Czechowska-Derkacz

Dyskusja (0 komentarzy)