Aktualności
Szkoły wyższe
28 Grudnia
Opublikowano: 2018-12-28

Uniwersytet Gdański w konsorcjum SEA-EU

Przedstawiciele sześciu europejskich uczelni podpisali deklarację udziału w inicjatywie „European University of the Seas” (SEA-EU). Jednym z partnerów konsorcjum jest Uniwersytet Gdański.

Podczas spotkania w Brukseli polską uczelnię reprezentował prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką. Obok UG w skład konsorcjum SEA-EU weszły: Universidad de Cádiz (Kadyks, Hiszpania) – lider; Sveučilište u Splitu (Split, Chorwacja); Université de Bretagne Occidentale (Brest, Francja); Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Kilonia, Niemcy); L-Università ta’ Malta (Valetta, Malta). Celem, jaki postawili przed sobą uczestnicy tej inicjatywy, jest złożenie wniosku do programu Erasmus + w ramach konkursu „European Universities” i uzyskanie dofinansowania na utworzenie uniwersytetu europejskiego.

Idea powołania europejskich uniwersytetów została zapoczątkowana przez państwa członkowskie, Radę i Komisję Europejską. Planuje się, że do 2024 roku powstanie około dwudziestu europejskich uniwersytetów, które utworzą podstawową sieć uczelni na terytorium Unii Europejskiej, umożliwiającą studentom uzyskiwanie stopni naukowych poprzez łączenie studiów w kilku krajach UE i w ten sposób przyczyniającą się do rozwoju międzynarodowej konkurencyjności uczelni europejskich. Uniwersytety europejskie będą koncentrowały działania na: wspólnej zintegrowanej długoterminowej strategii w obszarze kształcenia, związaną w miarę możliwości z badaniami i innowacją oraz realizacją misji uniwersytetu społecznie zaangażowanego; wspólnym europejskim „kampusie” szkolnictwa wyższego; europejskich zespołach tworzenia wiedzy; wymianie dobrych praktyk.

Źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)