Aktualności
Szkoły wyższe
17 Marca
Źródło: www.ug.edu.pl
Opublikowano: 2021-03-17

Uniwersytet Gdański współpracuje z Uniwersytetem Czarnogóry

Uniwersytet Gdański podpisał umowę o współpracy z Uniwersytetem Czarnogóry. Zwiększy ona możliwości edukacyjne i badawcze studentów i wykładowców obu uczelni.

Umowa ze strony Uniwersytetu Gdańskiego została podpisana przez rektora prof. Piotra Stepnowskiego, a ze strony Uniwersytetu Czarnogóry przez pełniącego obowiązki rektora prof. dr. Vladimira Božovića. W spotkaniu zorganizowanym online uczestniczyła również prof. Sanja Peković, prorektor ds. współpracy międzynarodowej. Czarnogóra znajduje się na liście krajów partnerskich w ramach programu Erasmus KA107.

Region ten uzyskał duże dofinansowanie w tegorocznej edycji konkursu, co oznacza, że Uniwersytet w Czarnogórze jest dla nas bardzo atrakcyjnym partnerem. Co ważne, nie ma tam obecnie żadnych restrykcji związanych z mobilnością akademicką – podkreśla prof. Krzysztof Bielawski, prorektor ds. innowacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym UG.

Międzynarodowa współpraca pomiędzy obiema uczelniami będzie realizowana poprzez wymianę pracowników i studentów, dzielenie się dobrymi praktykami w zarządzaniu uczelnią, administracją oraz metodami badawczymi i dydaktycznymi. Ponadto uniwersytety będą organizowały wspólne projekty badawcze, kursy programów nauczania, sympozja, seminaria i konferencje. Umowa obejmuje także wymianę publikacji, materiałów i informacji w celach naukowych, edukacyjnych i informacyjnych.

Podpisane porozumienie ma duże znaczenie dla powodzenia wspólnych grantów, o jakie będą aplikowały obie uczelnie. Planują wspólnie ubiegać się o wsparcie finansowe od organizacji krajowych i międzynarodowych dla działań i wymian. Umowa została podpisana na pięć lat z opcją przedłużenia na kolejne pięć.

źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)