Aktualności
Szkoły wyższe
17 Czerwca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2019-06-17

Uniwersytet Jagielloński najlepszy w rankingu wydziałów prawa

Uniwersytet Jagielloński utrzymał pozycję lidera w najnowszym rankingu wydziałów prawa sporządzonym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Zestawienie przygotowano po raz ósmy.

Klasyfikacja tworzona jest na podstawie trzech kryteriów: potencjału naukowego, jakości kształcenia i współpracy z zagranicą. W każdej kategorii można otrzymać maksymalnie odpowiednio 17, 18 i 10 pkt. Zestawienie zostało opracowane na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Jego autorzy w tym roku wprowadzili kilka istotnych zmian: w przypadku jakości kształcenia dodali informację o publikacjach (artykułach i książkach) przypisanych do wydziałów prawa w latach 2017–2018, a w kategorii współpraca z zagranicą pojawił się wskaźnik procentowy studentów cudzoziemców w ogólnej liczbie studentów. Wreszcie, ze względu na zmiany systemowe w raporcie, przyjęto liczbę pracowników z 2017 roku. Jest to sytuacja przejściowa, a w przyszłym roku będzie możliwość uzyskania informacji o pracownikach przypisanych do danego wydziału. Wydziały mogły zdobyć maksymalnie 45 punktów. Wydział Prawa i Administracji UJ uzyskał 28,2, czyli 63 proc. z możliwych.

– Jestem przekonany, że cała wspólnota uniwersytecka naszego wydziału bardzo ucieszy się z tego wyróżnienia. Nauka na naszym uniwersytecie ukierunkowana jest zarówno na wiedzę praktyczną, jak i przygotowanie teoretyczno-systemowe absolwentów. Tak, by po opuszczeniu murów uczelni umieli odnaleźć się w gąszczu zmieniających się przepisów – mówił prof. Wojciech Jakimowicz z WPiA UJ, odbierając nagrodę.

Na drugim miejscu, podobnie jak przed rokiem, uplasował się WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, który traci do lidera punkt. Na trzeciej pozycji Uniwersytet Śląski (ze stratą prawie 3 pkt. do lidera), który na podium zajął miejsce Uniwersytetu Wrocławskiego. W pierwszej „dziesiątce” znalazły się jeszcze: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet w Białymstoku.

W rankingu uczelni niepublicznych pierwsze miejsce, podobnie jak przed rokiem, zajął SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie. Na kolejnych stopniach podium zamiana miejsc: trzecia przed rokiem Uczelnia Łazarskiego wskoczyła „oczko” wyżej, zaś na trzecią pozycję spadła Akademia Leona Koźmińskiego.

„Rzeczpospolita” wraz z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych wręczyła również wyróżnienia dla studenckich klinik prawa. W tej mierze bezkonkurencyjna okazała się klinika działająca przy WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Na drugim miejscu ex aequo uplasowały się: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski oraz Uczelnia Łazarskiego. Trzecie miejsce przypadło Uniwersytetowi Opolskiemu.

Źródło: www.rp.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)