Aktualności
Szkoły wyższe
08 Maja
Opublikowano: 2019-05-08

Uniwersytet Jagielloński w setce najbardziej innowacyjnych uczelni Europy

Uniwersytet Jagielloński ponownie został zaliczony przez agencję Thomson Reuters do czołowych europejskich uczelni wyróżniających się innowacyjnością. W opublikowanym właśnie rankingu Top 100: Europe’s Most Innovative Universities 2019 utrzymał swoją 90. pozycję i nadal jest jedyną uczelnią z Polski oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej, która znalazła się w tym prestiżowym zestawieniu.

Ranking oceniał uczelnie pod kątem liczby innowacji opracowanych przez naukowców, zakresu rozwoju nauk stosowanych, liczby uzyskanych patentów i wreszcie liczby wdrożeń mających kluczowe znaczenie dla gospodarki. Ocenie zostały poddane zarówno uniwersytety jak i uczelnie techniczne.

Firma Clarivate Analytics, zbierająca dane, które posłużyły do ułożenia zestawienia, zidentyfikowała ponad 600 organizacji publikujących najwięcej artykułów w czasopismach naukowych w latach 2012–2017 (na podstawie Web of Science Core Collection). Tę liczbę następnie ograniczono do tych instytucji, które złożyły przynajmniej 50 wniosków patentowych do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization) w tych latach. Każdy kandydat został oceniony przy zastosowaniu 10 różnych parametrów. Kolejnym krokiem była ocena stopnia, w jakim te wysiłki zaowocowały przyznaniem patentów, na podstawie baz danych Derwent World Patents Index oraz Derwent Innovations Index. W analizie uwzględniono również stopień, w jakim patenty danego uniwersytetu były wzmiankowane we wnioskach patentowych innych instytucji. Dane te wykorzystane zostały w celu oszacowania wpływu tych patentów na aktualnie prowadzone działania badawcze i rozwojowe. Ponadto zmierzono także, jak często przeciętny artykuł naukowy z danej instytucji cytowany jest we wnioskach patentowych, aby zbadać związek pomiędzy badaniami podstawowymi prowadzonymi na danej uczelni, a zastosowaniem ich wyników w praktyce.

Opisując wyróżniające UJ pola działalności agencja Thomson Reuters zwróciła uwagę na współpracę chemików z UJ z chińskimi naukowcami, która zmierza do zaprojektowania nowej generacji katalizatorów redukujących aż o 90% ilość zanieczyszczeń emitowanych przez silniki Diesla. Wspomniano także o przeprowadzonej w ubiegłym roku operacji serca, podczas której lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie użyli techniki obrazowania holograficznego w czasie rzeczywistym.

Zwycięzcą rankingu Reutersa został ponownie belgijski uniwersytet KU Leuven. Drugie miejsce zajął niemiecki Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Miejsca trzecie i czwarte należą do uczelni z Wielkiej Brytanii: Imperial College London i Uniwersytetu w Cambridge.

Mariusz Kopiejka, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)